A jó igazságszolgáltatás mérőszámai

A jó igazságszolgáltatás nem egyenlő a közvélemény által elvárt ítéletekkel, az ítélkezésnek mindig tárgyszerűnek kell lennie, amely a törvények, a felek véleménye és a bizonyítás alapján alakul ki – mondta dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke a Veszprémi Törvényszék összbírói értekezletét megelőző sajtótájékoztatón. 
 
„De melyek a jó igazságszolgáltatás ismérvei?” – tette fel a kérdést. Számos mérőszám van, amely alkalmas arra, hogy a bíróságok teljesítményét mennyiségben és minőségben is objektíven tükrözze. Jól mutatja a bíróságok teljesítményét, hogy évek óta több ügyet fejeznek be, mint amennyi hozzájuk érkezik. A Veszprémi Törvényszéken az elmúlt évhez képest 53%-kal csökkent a két éven túli ügyek száma, és az ügyek mintegy 90%-a első fokon jogerőre emelkedik. 
 
Az OBH elnöke hozzátette, a jól működő igazságszolgáltatás ismérve a megfelelő ügyfélkiszolgálás is: a kapcsolattartás, az információátadás vagy akár a panasznapi ügyintézési idő meghosszabbítása. A Veszprémi Törvényszék ezen a területen is kiemelkedő teljesítményt nyújt, ügyfél-tájékoztató füzetekkel segítik a bíróságokra érkezők eligazodását.
 
Dr. Handó Tünde arról is beszélt, hogy nagyon fontos a bíróságok múltjának feltérképezése, a hagyományok ápolása, mert ez a jelennek és a jövőnek is tanulságul szolgálhat. Az Országos Bírósági Hivatal a Ráth György tudományos pályázat útján nagy hangsúlyt fektet a bíróságok történetének kutatására és az ezzel kapcsolatos jogismeret terjesztésére. 
 
Dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit, a Veszprémi Törvényszék elnöke elmondta, az elmúlt évben tovább csökkentették az ügyhátralékukat, büntető ügyszakban 46%-kal kevesebb a hosszú pertartamú ügyek száma. Az idei éves tervek között megemlítette az új eljárási kódexekre történő felkészülést, további gyermekmeghallgató szobák kialakítását, illetve az egységes arculattal rendelkező ügyfélcentrumok létrehozását.