„A jogállam hajtó ereje, motorja, maga bíróság” Évet értékelt a Zalaegerszegi Törvényszék

Az elmúlt év eredményei mellett többek között a társadalmi szerepvállalásról, a bírói életpályamodellről és az etikai kódexről is szó esett a Zalaegerszegi Törvényszéken  2015. április 7-én tartott, az elmúlt évet évértékelő összbírói értekezletet megelőző sajtótájékoztatón. 
 
Dr. Sorok Norbert, a törvényszék megbízott elnöke a törvényszék 2014. évi személyi feltételeiről, az ügyforgalmi mutatókról, az elért eredményekről, valamint a 2015-ös tervekről számolt be a sajtótájékoztatón, illetve az  összbírói értekezleten. 
 
 
A 2014. évben elért eredmények közül a törvényszék elnöke többek között kiemelte:
 
  • Az évet – elsősorban a cégbíróságra érkezett kevesebb beadvány folytán - csökkenő ügyérkezés jellemezte: a 2013-as évi érkezés 76 %-a volt a 2014-ben érkezett ügyek aránya, ám a  törvényszéken a klasszikus peres ügyek száma csaknem 20%-kal nőtt.
  • A megye egészét tekintve a folyamatban maradt ügyek száma csökkent, a 2013. évi 72,2 %-ára.
  • A Zalaegerszegi Törvényszéken maradt folyamatban a legkevesebb ügy 2014-ben a többi törvényszékhez képest a 2013. évi ügyszám százalékában.
  • Az összes, országosan  folyamatban maradt ügyből  Zala részesedési aránya 2,2 %-ról 1,9 %-ra mérséklődött.
  • A Zala megyei járásbíróságokon 5 éven túli ügy mindösszesen 2 db maradt folyamatban.(Ez az ügyek  0,1 %-a, az országos átlag pedig  0,6 %.)
  • A Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon az összes befejezés száma növekedett, az ügyek túlnyomó részét 3 hónapon belül befejezték. Ezzel kiemelten jó időszerűség jellemezte e bíróságot.  
  • A közigazgatási ügyszakban nem volt 2 éven túli befejezés, a munkaügyi ügyszakban 1 ilyen ügy volt. (Ez fele az  országos átlagnak.) 
  • A Zalaegerszegi Törvényszéken I. fokon a befejezett ügyek időszerűsége az országos átlagot meghaladta.
  • A törvényszéki II. fokú befejezések száma növekedett (105,2 %),  a folyamatban maradt ügyek száma pedig mérséklődött (90,9 %).
  • A befejezett és folyamatban maradt büntető másodfokú ügyek időszerűsége országosan a Zalaegerszegi Törvényszéken a legjobb, s a polgári, gazdasági perek időszerűsége is országosan kiemelkedő.
Az elnök kiemelte az egyre népszerűbb és ismertebb bírósági mediációt. Elhangzott: míg 2013-ban 15 bírósági közvetítői ügyben járt el mediátor, addig 2014-ben összesen 71 ügyben kezdeményezett az egyik fél vagy mindkét fél közösen mediációt.  16 alkalommal az egyik fél nem volt hajlandó a közvetítésben részt venni, s a fennmaradó 55 ügyből  16 fejeződött be megállapodással.  A 2013. évi 1 fő helyett  2014. év végére már 5 főre bővült fokozatosan a közvetítői feladatokat ellátó bírák és titkárok száma. 
A törvényszék elnöke szólt a zalai tanúgondozás magas színvonaláról, melynek keretében 2014-ben 12 tanúgondozó  összesen 1.111 esetben segítette a tanúkat, akik számára írásos segédanyagot is készítettek. 
 
Nagy hangsúlyt kapott 2014-ben a Nyitott bírósági program, a kommunikáció, valamint a hagyományápolás a zalai bíróságok életében.
 
Dr. Hajdu István, az Országos Bírói Tanács (OBT) tagja, a Pécsi Járásbíróság elnöke az OBT munkájával ismertette meg a hallgatóságot. Beszámolt a 2015. január 1. napjával hatályba lépett Bírói Etikai Kódexről, amely - mint mondta -, iránymutatásul szolgálhat az ülnökök, s az igazságügyi alkalmazottak számára is.
 
Dr. Makai Lajos, a Pécsi Ítélőtábla, illetve a Magyar Bírói Egyesület elnöke a bírói életpályáról, illetve annak kialakításáról szólt. Mint elhangzott: a tervezett életpálya modell kiszámíthatóbbá, átláthatóbbá teszi a bírói hivatást, pontosan meghatározva azt, hogy mit is vállalnak e hivatás választói. Az életpálya „előreláthatósága” azért is fontos, mivel az elmúlt években csökkenő érdeklődés jellemezte a jogi pályát - hangsúlyozta az elnök, aki kitért arra is, hogy az elmúlt héten több igazságügyi szervezet között született együttműködési megállapodás, melynek révén előterjesztést szeretnének tenni a kormány felé az életpályamodell megvalósítása érdekében.
 
 
Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke a bírói munka felelősségteljes voltát hangsúlyozva kifejtette: a jogértelmezés óriási felelősség a bírák vállán, akik összhangot kell  hogy teremtsenek az igazság és a jog között. „A jogállam hajtó ereje, motorja, maga bíróság” - mondta az OBH elnöke. A bíróságnak nem csak jogalkalmazó szerepet kell betöltenie, hanem társadalmi szerepvállalásra is törekednie kell: a bíróságnak a dialógusoknak, párbeszédeknek teret adó helynek kell lennie.  Ebbe a társadalmi felelősségvállalásba  illeszkedik például a tanúgondozás, a mediáció és a Nyitott bíróság program is - emelte ki dr. Handó Tünde, aki az összbírói értekezleten méltatta a zalai bíróságok elmúlt évben elért teljesítményét, kiemelve a jó időszerűségi mutatókat, s a hagyományápolási törekvéseket. 
 
Az OBH elnöke munkájuk elismeréséül összesen nyolc oklevelet adott át zalai bíráknak, bírósági titkároknak és igazságügyi alkalmazottaknak. 
 
A rendezvényt kötetlen kerekasztal beszélgetés zárta. 
 
Zalaegerszeg, 2015. április 8.