A jogászi hivatásrendek etikai szabályairól és gyakorlatáról rendeztek konferenciát

A jogászi hivatásrendek etikai szabályairól és gyakorlatáról rendeztek konferenciát 2014. március 12-én 10 órától az Országos Bírósági Hivatal aulájában.

Dr. Handó Tünde, az OBH elnökének ünnepi köszöntője után az ügyészi, az ügyvédi, a közjegyzői, a közszolgálati és a bírói hivatásrend etikai előírásairól tartottak előadást a résztvevők. A bírákra vonatkozó szabályokat Dr. Makai Lajos, a Pécsi Ítélőtábla és a Magyar Bírói Egyesület elnöke mutatta be. A program moderátora dr. Túri Tamás, a Pécsi Ítélőtábla elnökhelyettese, a Bírósági Integritás Munkacsoport vezetője volt.

Az etikai kódex elfogadásának előkészítéseként alakult meg az a 12 tagú Koordinációs testület, amelynek vezetője dr. Gerber Tamás, és amelynek 3 OBH által delegált, 3 OBT által delegált és 3 MABIE által delegált tagja van, illetve az első és a másodfokú szolgálati bíróság elnökei. Utóbbi oka az, hogy etikai kódex a szolgálati bíróság előtt folyó eljárásokban is alkalmazható legyen. Az új etikai kódex tartalma, a kapcsolódó eljárási szabályok a bírói kar véleménye alapján alakíthatók ki. A véglegesített etikai kódexet az OBT fogadja majd el, ezt követően lesz olvasható a bíróságok központi internetes oldalán, a www.birosag.bu oldalon.

Az etikai kódex célja, a bírósági szervezet iránti közbizalom erősítése, egy olyan protokoll kialakítása, amely biztosítja egyfelől az értékközpontú, átlátható és számonkérhető működés, másfelől a törvényesség, a pártatlanság, a tisztesség, a szakmaiság és a diszkriminációmentesség érvényesülését a bírói szervezetben. A szabálygyűjtemény összeállításánál elsődleges szempont, hogy a bírói integritás nem csupán a megvesztegethetetlenség követelményét foglalja magában, hanem a fentiekben már említett magatartási szabályok összességét. Emellett indokolt az előírások megsértésének a jelenleginél hatékonyabb szankcionálása is.

A Magyar Bírói Egyesület 2004-ben fogadott el egy Etikai Kódexet, amelynek megtartását az egyesület által kialakított testületek bejelentés alapján vizsgálták. Ugyanakkor a bírák jogállására vonatkozó törvény fegyelmi vétségként is nevesíti azt az esetet, ha a bíró életmódjával, magatartásával a bírói hivatás tekintélyét sérti vagy veszélyezteti. Az OBH Bírósági Integritási Munkacsoportjának 2013-as feladata volt egy új Etikai Kódex tervezetének elkészítése.

2013 szeptemberére elkészült egy tervezet, amelyet véleményezésre minden érintett megkapott, az észrevételek feldolgozása megtörtént. A Magyar Bírói Egyesületnek továbbra is meghatározó szerepe lehetne, hiszen olyan véleményformáló, tanácsadó testületre is szükség volna, amihez kétség esetén fordulhat egy bíró, bírósági vezető az általánosítható etikai kérdésekben.

Összefoglaló a hivatásrendek etikai kódexeiből

Tovább a rendezvény képeire >>>