„Jogászi Szerepcsere Napja”- rendhagyó szakmai verseny a Miskolci Törvényszéken

Miskolci Törvényszéken 2017. június 1. napján dr. Csillám István emlékét  felelevenítő  jogi-szakmai versenyt szerveztek. A bíróság kiemelt jelentőségű feladatának tekinti a hivatás iránt elkötelezett fiatal jogászok magas színvonalú szakmai képzését, melynek egyik fundamentuma, hogy az ifjú generáció tagjai megismerjék a hivatásrendek egykori  kiemelkedő képviselőinek munkásságát, gyakorlati tudásukat az elődök nyomdokaiban járva mélyítsék el. E cél megvalósításához vezető út egyik állomása a dr. Csillám István néhai fellebbviteli tanácsvezető bíró emlékére szervezett „Jogászi Szerepcsere Napja”, melyen részt vett a névadó unokája dr. Utassyné dr Holtzer Éva az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírája is. 
A rendezvényt dr. Fuhrmann Gábor a Miskolci Törvényszék elnökhelyettese nyitotta meg, aki a vendégek és versenyben résztvevők köszöntését követően a szakmai versenyek és  hivatásrendek közötti együttműködés fontosságát emelte ki. 
 
Dr. Miklós István a Miskolci Törvényszék bírósági titkára dr. Csillám István bírói pályájának alakulását mutatta be. Elmondta, hogy dr. Csillám István életútja során mindig pártatlanul és függetlenül ítélkezett. Hivatását olyan magas szakmai színvonalon, igényesen, elkötelezetten és nagy emberi tartással gyakorololta, amely méltóvá teszi arra,  hogy  személye és munkássága az eljövendő jogász generációk számára is példaként szolgáljon.
 
A verseny során joghallgatók, fiatal ügyvédek, ügyvédjelöltek, ügyészségi fogalmazók, alügyészek, bírósági fogalmazók és titkárok 3 fős csoportokban mérhették össze tudásukat polgári és büntető szekcióban. A fiatal jogászok különböző jogesetekkel összefüggésben valós tárgyalótermi környezetben bíróként, ügyészként, és ügyvédként versenyeztek, kipróbálva magukat a másik hivatásrend munkájában is. 
 
A jogászi hivatás elméleti és gyakorlati kiválóságainak részvételével alakult zsűri számos szempontot vizsgált a döntést megelőzően. Lényeges volt többek között az alkalmazandó anyagi és eljárási jogi jogszabályhelyek helyes felismerése és alkalmazása, az érvelés meggyőző ereje, a pontos megfogalmazás, valamint a szóbeli kifejezőkészség. 
A feldolgozott jogeset magas szakmai színvonala lehetőséget biztosított arra, hogy versenyzők a látókörüket szélesítsék, tudásukat bővítsék és a gyakorlatban a másik hivatásrend munkájában ténylegesen előforduló nehézségeket megtapasztalják. A  „szerepcsere” a résztvevők szakmai tudásának fejlesztése mellett kiemelkedő jelentőséggel bír a tekintetben is, hogy az együttműködés keretén belül a pályakezdő jogászok  nyitottabbá váljanak a hivatásrendek közötti jó szakmai kapcsolatra és a hatékony közös munkára.
A program zárásaként a zsűri tagjait és a verseny résztvevőit dr. Répássy Árpád a Miskolci Törvényszék elnöke köszöntötte, aki beszédében dr. Csillám Istvánhoz fűződő személyes élményeit osztotta meg a hallgatókkal, majd átadta a megérdemelt okleveleket és díjakat az eredményesen versenyzőknek. A zsűri döntése alapján mindkét szekcióban első helyezést ért el a Miskolci Törvényszék csapata, büntető szekcióban a zsűri különdíjában részesültek a Borsod- Abaúj – Zemplén Megyei Főügyészség, polgári szekcióban a Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Ügyvédi Kamara versenyzői. 
 
A Miskolci Törvényszék vezetése és a szervezők hisznek abban, hogy a rendhagyó szakmai program, mely során a versenyzők valamennyi gyakorló jogászi hivatásrend szerepét magukra öltötték, erősíti a hivatásrendek együttműködését és oly módon orientálja a pályára kerülő fiatalokat, hogy mindeközben a verseny névadójának elhivatottsága, életútja követendő példát szolgáltat számukra.