Jogásznap Szegeden

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke nyitotta meg a Szegedi Jogásznapot, amelyen a szakemberek az új közigazgatási perrendtartásról értekeztek. 
 
Dr. Handó Tünde nyitó beszédében emlékeztetett, a jogászi hivatásrend – különösen a bírói – nagymértékben támaszkodik hagyományaira, évszázadokon átívelő értékeire. Ezen értékek figyelembe vételével kezdődött meg 2012-ben a bírósági szervezet átalakítása, ugyanakkor vezérlő elv volt a nyitottság, az együttműködés iránti elkötelezettség és a XXI. századi modern, szolgáltató bíróság kialakítása iránti vágy is. Külön kitért a közigazgatási bíráskodás fejlesztése körében elért eredményekre, amelyek a többi között a regionális kollégiumok felállításának is köszönhetőek. Az Európai Bizottság igazságügyi eredménytáblájának mutatói között kiemelkedik a magyar közigazgatási és munkaügyi bíróságok teljesítménye. Az egy lakosra jutó közigazgatási peres ügyhátralék hazánkban a második legalacsonyabb az Európai Unióban, a közigazgatási perek pedig hazánkban érnek végett a hatodik legrövidebb idő alatt. 
 
Az OBH elnöke arról is szólt, hogy évszázados problémát oldottak meg a központi régióban koncentrálódó perek időtartamának a csökkentése körében, átláthatóbbá tették a bírói kinevezések folyamatát. Korábban elképzelhetetlen volumenű, közvetlenül az ügyfeleket szolgáló, az Európai Unió által támogatott projektet vittek végig, és hatékonyan tudják kezelni az elmúlt évek dömpingügyeit, legyen szó akár például a szabálysértési területről, akár a devizaügyekről. Hozzátette: az eredmények egyike sem lett volna elérhető a társhivatásrendek nyitottsága, együttműködése, segítsége nélkül. A szakmai vitákat le kellett folytatni – mondta konklúzióként –, majd rámutatott: a megbeszéléseken ki-ki igyekezte képviselni saját szervezetének érdekeit, de az Alaptörvény hatalmi ágak szétválasztására vonatkozó rendelkezéseire is figyelemmel, a közös eredményt mindig a nyitottság, az együttműködés és a bizalom alapozta meg. Az elmúlt öt év fontos vezetői tapasztalata számára, hogy az újító szándékok felé kellő nyitottsággal és tisztelettel kell fordulni, de kellő körültekintéssel kell eljárni és mindenki véleményére figyelemmel kell lenni, akit a változás érint.
 
 
Budapest, 2017. január 27.