Jogszolgáltatás Debrecenben című reprezentatív kiadvány bemutatója

A Debreceni Törvényszék és a Debreceni Járásbíróság 2015. október 13-án ünnepélyes keretek között mutatta be a Jogszolgáltatás Debrecenben című reprezentatív kiadványt, amelyben a tavaly nagy sikerrel megrendezett bíróságtörténeti konferencia előadásai, képi anyaga jelenik meg.
A 80 oldalas, impozáns, gazdagon illusztrált, színes kötetben olvashatunk a koraújkor helyi jogszolgáltatásáról (Szendiné Orvos Erzsébet), a modern bíráskodás kialakulásáról és debreceni fórumairól (Balogh Judit), a város törvénykezési helyszíneiről a 20. századig (Papp József), a debreceni igazságügyi építkezésekről (Megyeri-Pálffi Zoltán), valamint    az 1944-es légitámadások igazságszolgáltatásra, annak épületeire és személyi állományára gyakorolt hatásáról ( Kovács Ilona). 
A könyv elkészítéséhez és megjelenéséhez az Országos Bírósági Hivatal „Bírósági történelem és hagyományápolás” elnevezésű pályázatán nyert anyagi támogatást a Debreceni Törvényszék. 
A Debreceni Járásbíróság új épületének dísztermében megtartott rendezvényen a Debreceni Törvényszék elnöke megnyitó beszédében hangsúlyozta: egy szervezet számára fontos, hogy tisztában legyen a múltjával. Dr. Kahler Ilona kiemelte azt - a Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kara, a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, a Debreceni Ítélőtábla, valamint a Debreceni Törvényszék között kialakult – példaértékű együttműködést, melynek talaján megszülethetett a most bemutatott hiánypótló kiadvány.
A könyvben szereplő tanulmányokat dr. Bódiné dr. Beliznai Kinga mutatta be a jelenlévőknek, ismertetőjét követően pedig dr. Kahler Ilona elismeréseket adott át mindazoknak, akik hivatástudatuktól hajtva munkájukkal hozzájárultak a kötet megszületéséhez.
Az esemény ünnepi műsorral és a Debreceni Járásbíróság állandó bíróságtörténeti kiállításának megtekintésével zárult. 
 
Debrecen, 2015. október 15.