Jól szerepelnek a magyar bíróságok az Európai Bizottság igazságügyi eredménytábláján

A magyar igazságszolgáltatás Európa élvonalában van – mondta Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke a Székesfehérvári Törvényszék összbírói értekezlete kapcsán rendezett sajtótájékoztatón. Idén negyedik alkalommal tette közzé az Európai Bizottság az igazságügyi eredménytáblát, amely alapján közigazgatási és munkaügyi bíróságok teljesítménye a 2. legjobb, a civilisztikai ügytípusok összességét tekintve Magyarországon a 4. legkisebb a bíróságok ügyhátraléka, míg a perek befejezésének gyorsaságát tekintve a magyar bíróságok az ötödik leggyorsabbak a 28 tagállam közül. 
 
Továbbra is kiemelkedik a közigazgatási és munkaügyi bíróságok teljesítménye: az egy lakosra jutó közigazgatási peres ügyhátralék hazánkban a 2. legalacsonyabb az Unióban, a közigazgatási perek pedig Magyarországon érnek véget a 6. legrövidebb idő alatt. Az elsőfokú polgári és gazdasági perek intézése tovább gyorsult: a magyar bíróságok ezzel továbbra is a 6. leggyorsabbak az Unióban. Az eredménytábla nem csak objektív adatokat tartalmaz, telefonos megkeresések alapján vizsgálták, hogy az állampolgárok és a cégek, hogyan ítélik meg a bíróságok függetlenségét. A válaszadók több mint 60%-a jónak vagy kitűnőnek értékelte a magyar bíróságok függetlenségét. 
 
Handó Tünde szólt arról, hogy az OBH által indított országos programok – mint például a tanúgondozási program - azt célozzák, hogy az ügyfelek elégedettebbek legyenek a bíróságok működésével. A közvetítői eljárás ugyancsak említésre méltó, melyben a Székesfehérvári Törvényszéknek kiemelkedik a tevékenysége. Ennek fontosságát hangsúlyozva megemlítette, hogy az OBH a közeljövőben Közvetítés hazánkban és Európában címmel nemzetközi szakmai konferenciát szervez.
 
Az OBH elnöke az életpálya modell jelentőségét hangsúlyozva kitért arra, hogy annak az illetményeken túlmenően az is fontos eleme, hogy a bírákat mennyire tudjuk megvédeni a nemtelen támadásoktól. Olyan becsületsértő kijelentések jelenthetnek meg kontroll és joghátrány nélkül, melyek nem tűrhetőek és elérik a büntetőjogi tényállás határát. Ezekkel szemben jelenleg csak az érintett bíró léphet fel, holott eljárása során az intézményt képviseli, így személyén keresztül az intézményt is támadják. Fontos lenne ezért egy olyan jogi megoldást találni – ami más európai uniós országokban már létezik – ami garanciát jelentene a bíróságoknak a támadásokkal szembeni fellépésre. 
 
A Székesfehérvári törvényszék eredményeivel kapcsolatban kiemelte, a törvényszék cégbírósága 46 %-os csökkenést ért el a folyamatban maradt ügyek tekintetében. A tanúgondozási programban és a közvetítői eljárásban is élen járnak. Minden járásbíróságon van olyan elérhető kolléga, aki a tanúvédelemmel kapcsolatos információkkal segíti az ügyfeleket. 
 
Dr. Turcsánné dr. Molnár Katalin, a Székesfehérvári Törvényszék elnöke elmondta, összesen 47 840 db peres és nem peres ügy érkezése mellett 50 540 db ügy fejeződött be. Az egy éven belül befejezett közigazgatási ügyek száma az előző évi befejezésekhez képest több mint 20 %-os növekedést mutat. Az elsőfokú civilisztikai ügyek száma 2014-hez képest 33 %-kal csökkent. 
Hozzátette aktívan részt vesznek az OBH által meghirdetett országos programokban. A bírósági közvetítés során a 129 db beérkező ügy közel 57 %-a zárult megállapodással. A törvényszékek két gyermekmeghallgató szobával rendelkeznek, melyeket heti rendszerességgel igénybe vesznek a bírók. A tanúgondozásra is kiemelt figyelmet fordítanak, közvetlenül hívható telefonszám és e-mail is az ügyfelek rendelkezésre áll. 
 
A Székesfehérvári Törvényszéken 2015-ben számos felújítás is történt, az OBH támogatásának köszönhetően a Jablonszky Ferenc program keretében több mint 25 millió forintból valósult meg a Dunaújvárosi Járásbíróság épületének felújítása. 
 
Budapest, 2016. április 15.