A Kaposvári Törvényszék elnöke számot adott az elmúlt évről

2016. március 22. napján került sor a Kaposvári Törvényszéken az összbírói értekezletre, melyen  dr. Hajnal Éva a törvényszék elnöke számolt be 2015. év eredményeiről, a kitűzött célok megvalósításáról.
 
Beszámolójában kiemelte, hogy ugyan az össz ügyérkezés csökkent, de egyes ügyszakokban jelentős emelkedés figyelhető meg (végrehajtási ügyek 149%, közigazgatási ügyek 128%, törvényszéki polgári 1 fokú ügyek 163%).
A munkateher egyenetlen eloszlása miatt igazgatási intézkedésekre volt (kirendelés, ügyelosztás módosítás) és lesz szükség a jövőben (státusz átcsoportosítás).
Külön kiemelte, hogy a törvényszéki 1. fokú polgári ügyszakban csak úgy lehet fenntartani az időszerűséget, hogy minden 2. fokon eljáró bíró, a tanácselnököket is beleértve, tárgyalnak 1. fokú ügyeket is.
 
Rámutatott a 2. fokú büntető ügyszak leterheltségére is, ahol országos viszonylatban a 2. legtöbb ügy érkezik egy tanácsra vetítve.
 
Fentiek ellenére az időszerűségi mutatók országos szinten is kiemelkedőek, a peres ügyek 91%-a 1 éven belül, 74%-a már 6 hónapon belül befejeződik. A két éven túli ügyek aránya pedig csak 3,9%.
 
Külön megköszönte az OBH segítségét a személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, mely nélkül a fenti eredményeket nem érhették volna el a törvényszék bírái. Így megemlítette a hosszú ideig tartó létszámstop feloldását, a szükséges státusz-átalakításokban nyújtott segítséget, valamint az épületek felújításában, korszerűsítésében, a munkakörnyezet javításában játszott szerepét, melyre az OBH közel 200 millió forint támogatást nyújtott a Jablonszky-pályázatokon keresztül.
 
Megemlítette a fiatal generáció helyzetét is. A szabálysértési központok létrehozásával (Kaposvár és Siófok) lehetővé vált a vidéki járásbíróságokon dolgozó bírósági titkárok számára, hogy peres ügyszakban is eljárhassanak.
Rámutatott a titkárok körében mutatkozó fluktuációra, elvágyódásra a központi régióba, mely annak eredménye, hogy az elmúlt években megüresedett álláshelyek elvonása miatt nem volt bírói álláspályázat a törvényszéken, így kilátástalannak láthatják az előrehaladási lehetőségeiket.
Viszont rámutatott a fogalmazói pályázati rendszerben történt változások áldásos hatására, melynek következtében az elmúlt pár évben kiírt álláspályázatokra egyre növekvő számban érkeztek pályázatok, így kiváló képességű, nagy reményű fiatalok kerülhettek a járásbíróságokra fogalmazónak.
 
Ismertette a törvényszék országos programokban való részvételét és eredményeit is. A törvényszék tanúgondozás körében betöltött kezdeményező szerepét, a tavalyi évben 1.639 tanúnak nyújtott segítséget, a bírósági közvetítésben elért ügyszám emelkedést, a nagy számú nyitott bírósági programot, a gyermekközpontú igazságszolgáltatás érdekében kivitelezett fejlesztéseket.
 
 
Dr. Fazekas Sándor az OBT tagja elismerését, köszönetét és megbecsülését fejezte ki a Kaposvári Törvényszéknek az elvégzett munkáért.
 
Beszédében kitért a bírói életpálya kialakítása terén az OBT, OBH, MABIE, BDSZ által elvégzett munkára, melynek eredményeként várhatóan 2016. tavaszán elkészül az egységes koncepció.
 
Ismertette a tárgyalótermi hangfelvétel és a távmeghallgatás körében kialakított célkitűzéseket, elképzeléseket is. Külön elismerte a Kaposvári Törvényszék innovatív eredményeit a tárgyalótermi hangfelvételt lehetővé rendszer kiépítése terén. A rendszer működése okán az összbírói értekezlet napján a Kaposvári Törvényszéken tartotta ülését az OBH „Kép- és hangrögzítés, valamint távmeghallgatás a bíróságokon” munkacsoportja.
 
Dr. Makai Lajos a Pécsi Ítélőtábla elnöke a Kaposvári Törvényszék az ítélőtábla illetékességi területén belül elfoglalt helyzetéről beszélt, így arról, hogy az ítélőtáblára a Kaposvári és a Pécsi Törvényszékről érkezik a legtöbb ügy.
 
A Kaposvári Törvényszéken zajló ítélkezés minőségi mutatói körében rámutatott a hatályon kívül helyezések alacsony számára.
 
Kitért a kollégiumok közti együttműködés fejlődésére, és a képzésfelelősök munkáját segítő videokonferencia kiépítésére, valamint a regionális oktatási portál kialakítására, melyen keresztül nem csak a regionális, de más törvényszék által szervezett helyi képzésekre is jelentkezhetnek a térség bírósági alkalmazottjai.
 
 
Dr. Gyarmathy Judit az OBH elnökhelyettese megköszönte a Kaposvári Törvényszék munkáját, és rámutatott arra, hogy a törvényszéken évek óta kimagasló munka folyik.
 
Felszólalásában hangsúlyozta a bíróságok szolgáltató jellegét, a feleknek minél gyorsabban hozzá kell jutniuk a bíróság határozatához, de aláhúzta, hogy az időszerűség nem lehet öncélú: fontos elem, ám hasonlóan fontos a határozatok szakmaisága, minősége.
 
A bírói életpályával kapcsolatban rámutatott arra, hogy nem elég vágyni rá, de tenni is kell érte. Le kell tenni az asztalra egy kész anyagot, hogy arra csak rábólintania kelljen a jogalkotónak. Azonban hozzátette, hogy az életpálya nem csak bérből áll, hanem az épületek állaga, a munkakörülmények minősége, az eszközök fejlettsége és az ellátottság is bele tartozik.
Felhívta a figyelmet az e téren megtett első lépésekre, így a bírósági titkároknak, fogalmazóknak járó 10%-os munkaköri pótlék emelésre, valamint a nyelvpótlék lehetőségre.
 
Az OBH igazgatási és bírók értékelésével kapcsolatos szabályzatával kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a szabályzatok a már kialakult ellenőrzési rendszert rögzítették, nem a többletmunka okozása volt a cél. A BIIR funkciói úgy lettek kifejlesztve, hogy minél kevesebb munkát okozzon a jelentések elkészítése, abból a bírók minél kevesebbet érezzenek.
Kérte a bírákat, amennyiben bármely konstruktív észrevételük van a szabályzatokkal kapcsolatban, úgy azt jelezzék az OBH felé.
 
Az összbírói értekezletet követően a Magyar Bírói Egyesület Somogy Megyei Szervezete fogadást tartott, melynek keretében kötetlen beszélgetésre volt lehetőség az OBH elnökhelyettesével, valamint az OBT tagjával. A beszélgetés főbb témái az életpálya, a jelentési kötelezettségek és a tárgyalótermi hangfelvétel voltak.
 
Kaposvár, 2016. március 24.