Kerekasztal-beszélgetés a Balassagyarmati Törvényszéken

2016. március 9-ére a bíróságok igazságszolgáltatási alaptevékenységéhez, szolgáltató jellegű működéséhez kapcsolódó társadalmi és jogi hivatásrendek vezetőit egy a társadalmi és szakmai kapcsolatokat erősítő kerekasztal beszélgetésre hívta a törvényszék elnöke dr. Benkó Anna.
A múlt évben először megrendezett ilyen találkozó lassan hagyománnyá válik, örömmel vesznek részt azon a társ szervezetek vezetői.
A tanácskozáson tájékoztatást adott a törvényszék 2015. évi eredményeiről, valamint a 2016. évi tervekről egy prezentáció keretében. Érintette a bíróságok létszámhelyzetét, ügyforgalmát, működési körülményeit az éppen aktuális feladatok végrehajtásának nehézségeit is.
 
Kunné dr. Sándor Krisztina civilisztikai kollégiumvezető a civil szervezetekre vonatkozó és egyéb jogszabályváltozásokról, dr. Fekete Zsolt elnökhelyettes az új Be. előkészületeiről adott tájékoztatást.
 
A beszélgetésen az évértékelés mellett lehetőség adódott a tavalyi évi tanácskozásnak megfelelően a közös célok, feladatok átgondolására is.
 
A társ hivatásrendek vezetői méltatták a törvényszéki elnök kezdeményezését, dicsérték a bíróságnak a többi hivatásrenddel fennálló együttműködését, a jövőre nézve is fontosnak tartották az ilyen jellegű találkozót, kapcsolattartást. Hasonló nehézségekről osztották meg nézeteiket, amelyek a nógrádi szerveknek a törvényszékhez hasonlóan más nagyobb megyékhez mért „kicsinységéből” adódnak, de ugyanazon terjedelmű feladatellátás kötelezettségével járnak. A közös összefogást mindannyian fontosnak tartották.
 
Balassagyarmat, 2016. március 10