Kerekasztal beszélgetés a sajtó képviselőivel a Győri Törvényszéken

Dr. Takács József, a Győri Törvényszék elnöke immár hagyományosan sajtó kerekasztal beszélgetést tartott a helyi média képviselőivel, ahol a bíróság 2015. évi eredményei mellett az idei feladatok, a közeljövőben várható kihívások adták a beszélgetés fő témáját.

A keddi rendezvényen a bíróság elnöke beszámolt az Országos Bírósági Hivatal elnöke által 2015. június 23-án meghirdettet, a „Szolgáltató bíróságért!” megnevezésű program céljairól, az eddig elért helyi eredményekről. Elmondta, hogy a programnak köszönhetően országosan a bírák több, mint 7.000 darab hosszú pertartamú ügyet fejeztek be, ami 7,06 %-os csökkenést jelent, míg a Győri Törvényszék illetékességi területéhez tartozó bíróságokon a 204 hosszú pertartamú ügy befejezése 38 %-os mérséklődésnek felel meg. Az országos program céljai közül kiemelte a hatékonyság és időszerűség mellett az ügyfélkapcsolatok erősítését és ennek helyi leképeződéseként a 2016. február 15-tól egy hónapon keresztül tartó ügyfél elégedettség mérést – ismertetve a kérdőív főbb elemeit - ami lehetőséget ad az állampolgárok ügyintézési szokásainak megismerésére, igényeik feltérképezésére. 

Ezt követően a 2016. március 15. napjával életbe lépő jogszabályi változásokra hívta fel a figyelmet, e között a gazdasági társaságokat és a civil szervezeteket érintő változásokra. Hangsúlyozta, hogy a Győri Törvényszék Cégbírósága által nyilvántartott Kft-k közül mintegy 14.000 gazdasági társaság nem tett eleget a törzstőke 3.000.000 forintra történő felemelésére vonatkozó kötelezettségének. A március 15-i határidő közeledtével a megnövekedő ügyteher feldolgozására a bíróság az erőforrások átcsoportosításával készül fel, de kiemelte, hogy mind az ügyfelek, mind a bíróság érdeke a folyamatos ügyérkezés lenne, hogy a korábbi kötelező módosítási időszak ügydömpingje és az ügyintézési határidő megnövekedése elkerülhető legyen. Utalt arra is, hogy a késedelembe eső gazdasági társaságok pénzbírságra, a kötelezettséget nem teljesítők pedig törvényességi eljárás keretében törlésre számíthatnak. 

 
 
 
Ugyanez a határidő vonatkozik a civil szervezetekre, akiknek az új Ptk. hatálya alá helyezkedésről kell dönteniük 2016. március 15-ig. A részletszabályokról dr. Havasiné dr. Kulcsár Petra sajtótitkár számolt be. A Győri Törvényszék által nyilvántartott, működő 3131 civil szervezet közül 2200 szervezettől várható még a módosító okiratok benyújtása, ami szintén jelentős ügyterhet jelent majd a bíróság számára. 
 
 
 

Az ítélkezési tevékenységen túl a bíróság elnöke beszámolt arról is, hogy az OBH által meghirdetett Jablonszky Ferenc programban való sikeres részvételnek köszönhetően a bírósági épületek felújítása, karbantartása, korszerűsítése közel 100 millió forintból valósulhat meg – irodák, irattárak felújítása mind a székhelyi, mind a soproni, mosonmagyaróvári épületekben.
 
A bíróságok további fejlődését hangsúlyozva utalt a közeli METESZ székház vagyonkezelői jogának megszerzésére irányuló változatlan szándékára, azzal együtt, hogy a székház sorsáról pozitív döntés ezidáig nem született. A bíróság elnöke régiós oktatási központot, modern ügyfélcentrum kialakítását tervezi, ennek megfelelő helyszíne lehetne az említett épület. 
 
Győr, 2016. február 3.