Kerekasztal beszélgetés társhatóságok képviselőivel a Győri Törvényszéken

Dr. Takács József, a Győri Törvényszék elnöke immár hagyományosan a különböző társhatóságok képviselőivel kerekasztal beszélgetést tartott, ahol a bíróság 2015. évi eredményei mellett az idei feladatok, a közeljövőben várható kihívások adták a beszélgetés fő témáját.
 
A rendezvényen az ügyészség, az ügyvédi kamara helyi vezetői, a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitány, a győri egyetem jogi karának dékánhelyettese, Győr Megyei Jogú Város jegyzője, a Kormányhivatal képviselője, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal vezetője és mindkét megyénkben lévő büntetés-végrehajtási intézmény vezetője, valamint a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke és az Alkotmányvédelmi Hivatal képviselője részt vett. 
 
A bíróság elnöke beszámolt a 2015. évben a bíróság működését meghatározó adatokról, így a személyi állományban bekövetkezett változásokról, az ügyforgalmi adatokról, a tárgyi környezet megújításáról, a bíróság gazdálkodásáról és az épületekben elvégzett fejlesztésekről. 
 
Kiemelte az Országos Bírósági Hivatal elnöke által 2015. június 23-án meghirdettet, a „Szolgáltató bíróságokért!” megnevezésű programot és annak céljait, az eddig elért helyi eredményeket. Elmondta, hogy a programnak köszönhetően országosan a bírák több, mint 7.000 darab hosszú pertartamú ügyet fejeztek be, ami 7,06 %-os csökkenést jelent, míg a Győri Törvényszék illetékességi területéhez tartozó bíróságokon a 204 hosszú pertartamú ügy befejezése 38 %-os mérséklődésnek felel meg.     
 
Ezt követően a 2015. évet érintően a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal helyi szervezetével és a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitánysággal való együttműködésről hatékonyságáról beszélt a migrációval összefüggésben, majd az e-perekkel kapcsolatban az Ügyvédi Kamarával és a Polgármesteri Hivatallal a további szoros együttműködés jelentőségét hangsúlyozta. 
 
 
A Törvényszék elnökének rövid beszámolóját a jelenlévőkkel folytatott kerekasztal beszélgetés követte, ahol dr. Takács Péter főügyész, a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség vezetője a bírósággal fennálló szilárd együttműködés jelentőségét emelte ki arra is figyelemmel, hogy a megyében a bíróság és az ügyészség több helyen is azonos épületben nyert elhelyezést, így az együttműködés napi munkakapcsolatot is jelent. A rendezvényen dr. Havasi Dezső, a győri Ügyvédi Kamara elnöke szólalt fel, aki az e-perekkel kapcsolatos ügyvédi aggályokról számolt be és a szigorított biztonsági intézkedések ügyvédekkel szembeni enyhítését kérte. 
 
Dr. Szegedi András, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Karának dékánhelyettese a bírák egyetemi oktatásban vállalt szerepét méltatta. A győri és a sopronkőhidai büntetés végrehajtási intézetek vezetői pedig a Törvényszék elnökével egyetértettek abban, hogy önálló büntetés-végrehajtási bírói státusz az intézmények együttműködését új szintre emelhetné, a  még gördülékenyebb ügyintézés megvalósulását segítené.    
 
A jelenlévők a további együttműködésükről biztosították a bíróságot és megállapodtak az e-perekkel kapcsolatos konzultáció, esetleges közös képzés megszervezésében.
 
 
Győr, 2016. április 6.