Kihirdették a közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak megszüntetéséről szóló 2017. évi II. törvényt

2017. március 1-jén kihirdették a közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek, és díjak megszüntetéséről szóló 2017. évi II. törvényt. A törvény 2017. március 16-án lép hatályba.
 
A törvény a bíróságokat érintően az alábbi fontos módosításokat tartalmazza:
 
• Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) módosítása
A módosítással illetékmentessé válik a szociális szövetkezet, a korlátolt felelősségű társaság, az egyéni cég, a közkereseti társaság és a betéti társaság bejegyzésére irányuló eljárás.
 
Az egyszerűsített eljárással történő cégbejegyzési kérelem illetéke zártkörűen működő részvénytársaság esetén 50.000 Ft, azzal, hogy ha az egyszerűsített cégbejegyzésre irányuló kérelem benyújtása után megállapítják, hogy a kérelmező az egyszerűsített bejegyzés igénybevételére nem jogosult, a cégbíróság felhívást bocsát ki az illeték (1) bekezdés szerinti összegre történő kiegészítésére.
 
• A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) módosítása
A módosítás következtében nem kell közzétételi költségtérítést fizetni a korlátolt felelősségű társaság, az egyéni cég, a közkereseti társaság és a betéti társaság bejegyzése esetén.
 
• Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény (Díjtv.) módosítása
Az OBH javaslatára tárgyánál fogva díjmentessé válik az elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolat lekérdezése, ha az
  • az eljáró szerv – ideértve a bíróságot – a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XVIII. Fejezete szerinti gondnokság alá helyezési perben,
  • a törvényszéki végrehajtó a Magyar Államot illető végrehajtandó összeg iránti végrehajtási ügyben kéri.
Az OBH javaslatára tárgyánál fogva díjmentes lesz továbbá a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XVIII. Fejezete szerinti gondnokság alá helyezés tényének feljegyzése iránti eljárás.
 
A módosítás folytán természetes személy számára évente két alkalommal díjmentes az elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolat lekérdezése.