Kimagasló eredmények a hazai bíróságokon

A bírósági szervezetben csökken a hosszú pertartamú ügyek száma, az elmúlt négy évben a törvényszékek első fokán civilisztikai ügyszakban 49%-kal, a járásbíróságok büntető ügyszakában 39%-kal mérséklődött a 2 éven túli ügyek aránya. 2012-től minden évben több ügy fejeződik be, mint amennyi beérkezik a bíróságokhoz. Fontos, hogy nem elég jogot szolgáltatni, megnyugvást kell keresni az állampolgárok számára – mondta Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a Fővárosi Törvényszék összbírói értekezletét megelőzően rendezett sajtótájékoztatón. 
 
A bíróságok megítélése javul, több felmérés is azt bizonyítja, hogy az emberek bíznak a bírósági szervezetben. Az Európai Bizottság igazságügyi eredménytáblája szerint a civilisztikai ügytípusok összességét tekintve Magyarországon a 4. legkisebb a bíróságok ügyhátraléka. A Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (GVI) áprilisban közzétett Gazdasági havi felmérése szerint pozitív vélemény alakult ki a bíróságok hatékonyságáról. Míg 2014-ben a válaszadók csupán 60%-a ítélte meg pozitívan a bíróságokat, addig ez az arány 2016-ra elérte a 83%-ot. A jó eredmények mögött sok munka van, és számos sikeres országos program – mint a tanúgondozás és áldozatvédelem, a nyitott bíróság program és a gyermekközpontú igazságszolgáltatás. Az elmúlt évben indított „A szolgáltató bíróságért!” program leglátványosabb eredménye pedig az, hogy országos szinten 27%-kal sikerült csökkenteni a két éven túli ügyek számát.  
 
Handó Tünde kiemelte, az idei évben elindul a „Fenntartható fejlődés” elnevezésű új program is, amely három pillérre, az ítélkezés hatékonyságára, az ügyfélkapcsolatokra és a bírói életpályamodell fejlesztésére összpontosít. 
 
Fazekas Sándor, a Fővárosi Törvényszék elnöke a 2015-ös év egyik sikereként említette, hogy megkezdte működését az egységes szabálysértési csoport, melynek köszönhetően egy helyen, a törvényszék Tölgyfa utcai épületében történik a szabálysértési ügyintézés. „A szolgáltató bíróságért!” program keretében a törvényszék mintegy 54 százalékkal csökkentette a két éven túli folyamatban lévő ügyek számát. Az elnök kiemelte, hogy figyelmet fordítanak az ügyfél-elégedettség mérésére is. Közel 3000 ügyfél töltött ki kérdőívet, amely azt mutatja, hogy elégedettek a törvényszék ügyintézésével és szakszerűségével. 
 
Gerber Tamás, az Országos Bírói Tanács soros elnöke arról tájékoztatott, hogy az elmúlt évben két fontos szabályzat született, a bírósági igazgatás új elveit rögzítő igazgatási szabályzat és a bírósági szervezet átláthatóságát támogató integritási szabályzat. Az idei év céljaként említette a bírói álláshelyekre kiírt pályázatokhoz kapcsolódó pontrendszer felülvizsgálatát, módosítását. Jelentős eredményként emelte ki továbbá, hogy az OBT az Európai Igazságügyi Tanácsok Hálózatának teljes jogú tagja lett, valamint hangsúlyozta annak jelentőségét, hogy az OBH és OBT részvételével 2014-ben megalakult a Balkáni és Euro-mediterrán Térség Igazságügyi Tanácsainak Hálózata, amelynek titkársága három évre Budapestre helyezte székhelyét. 
 
Budapest, 2016. május 24.