Kommunikációs és konfliktuskezelő tréning igazságügyi alkalmazottak részére a Szolnoki Törvényszéken

A Szolnoki Törvényszéken 2015. november 10-én és 11-én kétnapos kommunikációs és konfliktuskezelő készség fejlesztő tréning megtartására került sor. 
 
A tréningen a törvényszék és az illetékességi területén működő bíróságok kezelőirodáiban dolgozó igazságügyi alkalmazottak vettek részt, akik munkakörük jellegénél fogva napi szinten, személyesen, illetőleg telekommunikációs úton, közvetlenül érintkeznek az ügyfelekkel.
 
Az ügyféltájékoztatás során kiemelt jelentőséggel bír, hogy a kollégák minden körülmények között megfelelő, a bíróság tekintélyéhez méltó hangnemben, empatikusan, előzékenyen, a jogszabályi előírások betartásával végezzék munkájukat. 
 
A nem megfelelő hangnem megválasztása, a nem adekvát hozzáállás ugyanis alkalmas arra, hogy a bírósági szervezetbe vetett közbizalmat aláássa, míg a megfelelő kommunikáció a bíróságokról alkotott pozitív képet erősítheti. 
 
A kétnapos képzés az Országos Bírósági Hivatal Elnökének szolgáltató bíróság kialakítására irányuló stratégiai célkitűzése megvalósítását szolgálta.
 
Szolnok, 2015. november 11.