Konferencia az Egri Törvényszéken

Az Egri Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma 2014. október 27-én konferenciát szervezett a 2013. évi V. törvény (Ptk.) gondnokság alá helyezésre vonatkozó szabályainak alkalmazásával kapcsolatosan. 
 
 
A konferencia célja az volt, hogy a megváltozott anyagi és eljárásjogi szabályok egységes értelmezése és alkalmazása valósuljon meg az ítélkezésben. 
 
A résztvevők – a járási gyámhivatalok vezetői, igazságügyi szakértők és a gondnokság alá helyezési ügyekben eljáró bírák – megvitatták a megváltozott szabályozásból őket érintő változásokat és egységes álláspontot alakítottak ki a pert megindító keresetlevél kötelező tartalmi elemei, az igazságügyi szakértőkkel vizsgálandó szakkérdések és a peres eljárásban feltárandó, bizonyítást igénylő körülmények tárgyában.
 
 
 
Dr. Tőzsér Lajos kollégiumvezető tájékoztatta a megjelenteket, hogy a konferencián kialakított közös álláspontokat a kollégium még ebben az évben kollégiumi ajánlás formájában elfogadja és ezzel valamennyi a törvényszék illetékességi területén eljáró bíró számára iránymutatóvá teszi.
  
A résztvevők egyetértettek abban is, hogy a jövőben az egységes jogértelmezés fenntartása érdekében egyeztetéseket tartanak, szükség szerint ismételt konferencia megtartásával.
 
Eger, 2014. október 29.