Konferencia az új Polgári törvénykönyvről Szegeden

A hamarosan hatályba lépő új Polgári Törvénykönyv oktatását kezdte meg február 18-án, kedden a Szegedi Ítélőtábla, együttműködve a Szegedi Törvényszékkel.

A nyolc napos előadás sorozatot - amelyre a Szegedi Ítélőtábla és a Szegedi Törvényszék polgári ügyszakos bírákat hívták meg, és amelyen képviselteti magát a Szegedi Ügyvédi Kamara is - dr. Hámori Attila, a Szegedi Ítélőtábla elnökhelyettese nyitotta meg. Többek között szólt arról, hogy idén október 18-án lesz ötszáz éve, hogy Werbőczi István ítélőmester az országgyűlés elé terjesztette az általa összeállított magánjogi kódex, a Tripartitum tervezetét. Bár a törvényt II. Ulászló király szentesítette, kihirdetés hiányában nem lépett hatályba, ezért nem ezt, hanem az 1959. évi IV. törvényt tekinthetjük az első magyar polgári (magánjogi) törvénykönyvnek. A kódex politikai rendszerektől függetlenül képes volt ellátni feladatát, de az eltelt több mint fél évszázad alatt egyes részei felett már eljárt az idő, ezért volt szükség új Polgári törvénykönyv megalkotására.

Hosszú évek munkájával állt össze az új törvénykönyv, melyet az országgyűlés tavaly fogadott el. A 2013. évi V. törvény új szerkezetben, új jogintézményekkel kibővítve 2014. március 15-én lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően létrejött magánjogi jogviszonyokban kell alkalmazni. Reméljük, az új Polgári Törvénykönyv hosszú évtizedekig, sok jogásznemzedéknek szolgál majd alapvető jogi támaszul munkájához. 

Az elfogadástól a hatályba lépésig eltelt egy év a felkészüléshez kellett, melynek utolsó állomása a most kezdődő nyolcnapos konferencia  - mondta el az elnökhelyettes.

A bírák részére saját maguk közül kijelölt előadók tartanak előadásokat, köztük dr. Kemenes István, a Szegedi Ítélőtábla kollégiumvezetője, aki maga is részt vett a törvény kodifikálásában, csakúgy, mint a most jogtörténelemmé váló régi Ptk. megalkotásában annak idején édesapja, a nagy tudású egyetemi professzor, Dr. Kemenes Béla.

A nyitóelőadásban az új Ptk. szerkezetéről és alapelveiről dr. Szeghő Katalin, a Szegedi Ítélőtábla tanácselnök bírója beszélt, majd az új Ptk.-ban várható legfontosabb változásokat dr. Lakatos Péter, a Szegedi Törvényszék Polgári Kollégiumának csoportvezetője foglalta össze. A konferencia további előadásaiban az új Ptk. egyes fejezeteit elemzik az előadók.

Szeged, 2014. február 18.