Kötetben a múlt - Bemutattuk a Bírósági históriák című kiadványt

Tudta, hogy egyszer a Zalaegerszegi Törvényszéket is kirabolták? Hogy 1919 tavaszán vérfagyasztó színjáték zajlott le a bíróság udvarán? Gondolta volna, hogy az 1940-es években a Zalaegerszegi Járásbíróság elnökének a foci okozott gondot? Ilyen és hasonló múltbéli témában barangolhatnak azok, akik kezükbe veszik a  Zalaegerszegi Törvényszéken 2017. május 15-én bemutatott Bírósági históriák című kiadványát.  
 
A nem jogi, hanem ezidáig feltáratlan bírósági érdekességeket bemutató 40 oldalas füzet kiadására az Országos Bírósági Hivatal (OBH) Ráth György Bírósági Történelem és Hagyományápolás Pályázata révén volt mód. 
 
A Zalaegerszegi Törvényszéknek ez immár a 3. sikeres pályázata:  2014-ben egy bírósági arcképcsarnokkal bővült a korábbi törvényszéki tárlat, 2015-ben pedig kiléptünk a bíróság falai közül és a Zalaegerszegi Törvényszék a Kaposvári Törvényszékkel közösen különleges emléket állított egy tragikus eseménynek. A zalai származású, Zalában örök nyugalomra helyezett dr. Vlasics Antal bírót ugyanis halálos lövés érte munkahelyén, a Marcali Járásbíróságon 1973-ban. A két törvényszék feltárta a bíró életútját, felkutatta az ide vezető eseményeket, valamint nyomon követte a gyilkosságot elkövető Kulcsár Ferenc további sorsát. Mindezt a somogyi törvényszék egy kiadványban foglalta össze, a Zalaegerszegi Törvényszék pedig az OBH támogatása révén, az országban egyedülálló módon síremléket emelt a fiatalon elhunyt bírónak.
 
A hagyományt folytatva törvényszékünk a 2016-ban kiírt pályázaton is indult, s  a sikeres pályamunkának  köszönhetően olyan kiadvánnyal gazdagítottuk a bírósági történelmet, múltat bemutató kötetek sorát, amely jól igazodik a mai kor elvárásaihoz: érdekes, innovatív, egyedi, könnyen és széles körben befogadható, humoros, korosztályok széles körének szól. Ezen felül pedig alkalmas a Nyitott Bíróság program céljainak megvalósítására is. 
 
 
A kiadvány bepillantást enged a bíróságok eddig  kevésbé ismert történeteibe
 
 
A kiadvány az 1900-as évek elejétől a II. világháborúig idéz fel különleges bírósági történeteket, amelyek dr. Horváth Zsolt, a Lenti Járásbíróság levéltáros végzettséggel is bíró elnökének mélyreható kutatómunkáját dicsérik. Egy-egy történet mellett érdekességek, magyarázatok, történelmi párhuzamok kaptak helyet. Így például kiderül mi köze a zalai focinak a Magyar Országos Véderő Egylethez, megtudhatjuk, mivel foglalkoztak a joggyakornokok, s arra is fény derül, hogy egy Zalaegerszegen tevékenykedő bírát maga Ady Endre is megemlített egykoron…  
 
A  leírt történeteket fotókkal illusztráltuk. Egy részük saját felvétel,  a többség azonban az Országos Bírósági Hivatal engedélye nyomán a Fókuszban a bíróság fotópályázat képanyagából került ki, s  - egyetlen kivételtől eltekintve -  mind zalai amatőr fotósok alkotása. Egy-egy esetben szükségünk volt más forrásból származó fotókra is. Ebben a Göcseji Múzeum – amellyel együttműködési megállapodásunk is van –,  illetve a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár volt segítségünkre. Általuk olyan fotókkal gazdagodott a kiadvány, amely csak az ő állományukban található meg.  A kiadvány borítótervét a Zalaegerszegi Törvényszék Bíróságtörténeti munkacsoportjának felkérésére dr. Csejtei Péter bíró készítette, a hátteret pedig Gombás Gabi, a Fókuszban a bíróság pályázat egyik 2016-os pályázata adta. 
 
A kötet sajtónyilvános bemutatójára a Zalaegerszegi Törvényszéken került sor 2017. május 15-én, amikor  Zalaegerszeg első írásos említésének 770 éves jubileumát ünnepeli a város, s ezen ünnephez ilyen módon a bíróság is kapcsolódott. A kiadványt dr. Magyar Károly címzetes táblabíró, törvényszéki tanácselnök a Bíróságtörténeti Munkacsoport elnöke és dr. Horváth Zsolt, a kötet történeteit összegyűjtő járásbírósági elnök ismertette az egybegyűltekkel. Előbbi a kiadvány keletkezésének hátteréről, utóbbi pedig a kutatómunkáról tájékoztatta a vendégeket és a sajtó képviselőit. 
 
 
 
Dr. Magyar Károly (balra) és dr. Horváth Zsolt a múltidéző füzet bemutatóján
 
A kiadvány korlátozott példányszámban áll rendelkezésre, de több kötetet eljuttatunk a megye könyvtáraiba, iskoláiba, a zalaegerszegi Tourinform irodában pedig már mától hozzáférhető.