Közérthetően a bíróságokról

Fontos, hogy a közérdeklődésre számot tartó ügyekben a bíróságok közérthető módon adjanak tájékoztatást az eljárás és a döntés lényegéről, következményeiről. Ha az emberek értik, mi miért történik a tárgyalótermekben, az jelentősen hozzájárulhat a bíróságok iránti közbizalom erősödéséhez. A hiteles tájékoztatásnak tehát a szakszerűség, pontosság mellett egyszerűnek, világosnak és érthetőnek is kell lennie. De miként lehet érthetőbb a közvélemény számára egy bonyolult büntető eljárás, vagy a bíró által több órán át, több száz oldalon indokolt ítélet?
 
Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) egyebek mellett a sajtószóvivők, sajtótitkárok rendszeres képzésével, és belső szabályzatokkal, ajánlásokkal segíti a bíróságok sajtóval kapcsolatos feladatainak ellátását. Hangsúlyt helyez arra, hogy a bírósági kommunikációban is minél nagyobb szerepet kapjon a társadalmi felelősségvállalás: a jogismeret-terjesztés és a jogtudatosság növelése.
 
2012 óta óriási fejlődés történt a bírósági kommunikációban. Megújult a bíróságok központi weboldala, és egy központi belső oldal is létesült. Emellett ma már minden bíróság rendelkezik önálló honlappal. Megalakult a Sajtószóvivői hálózat. A törvényszékeken, ítélőtáblákon sajtószóvivők és sajtótitkárok végzik a kommunikációval kapcsolatos feladatokat, többen közülük kommunikációs szakemberek. A bíróságok egyre több kommunikációs csatornát használnak arra, hogy üzeneteiket eljuttassák a sajtó és a közvélemény számára. Nemcsak a honlapokon, hanem például a sajtó munkatársainak szervezett eseményeken ítélkezési és igazgatási kérdésekről is számot adnak.
 
A bíróságok sajtótájékoztatási tevékenységéről szóló szabályzat az OBH egyik elsőként kiadott szabályzata volt 2012-ben. A szabályzat az elmúlt években többször módosult, s most az elmúlt évek gyakorlati tapasztalatai újbóli módosítást indokolnak. A tervezett változtatások egyik fő célja, hogy a sajtótájékoztatást még hatékonyabbá tegyék, amihez hozzátartozik a közérthetőség is. Ahogy más szabályozók esetében is, a módosítás tervezetét véleményezi a bírói kar, valamint a kommunikációs munkatársak. A végleges szöveg e vélemények figyelembe vételével alakul majd ki.
 
Az alábbi ábra szemlélteti, hogy tavaly az előző évihez képest mennyivel több hírt, közleményt készítettek a központi honlapra az egyes bíróságok. A központi honlapon a bíróságok saját híradásainak megjelentetése a sajtó munkatársait és az érdeklődőket segíti abban, hogy azokat könnyen, egy helyen érhessék el.