A Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumok vezetői értekezlete

2014. május 29-30-án Fonyódon tartották a Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumvezetők értekezletét a Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium szervezésében. A vezetői tanácskozáson olyan aktuális szakmai kérdésekről esett szó, amelyek a közigazgatási és munkaügyi szakágat összességében, illetve külön-külön is érintik. Dr. Vajas Sándor, az Országos Bírósági Hivatal Hivatali Osztályának osztályvezetője a Novell Vibe-ra feltöltött ítéletek tematizálási szempontjairól tájékoztatta a résztvevőket, majd a kollégiumvezetők munkáját segítő informatikai, illetve személyzeti kérdésekről tartott előadást.
 
A szakmai fórumon a közigazgatási ügyszakot illetően a különböző régiókban felmerülő problémák és az országos szinten eltérő joggyakorlat kapcsán egyebek mellett megvitatták a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem elbírálásának problematikáját, illetve azt, hogy a közigazgatási peres és nemperes eljárásokban hogyan kell alkalmazni a beavatkozás szabályait. Téma volt az Európai Bíróság házi pálinkafőzés adómentessége kapcsán hozott ítélete, a közigazgatási bíróságok előtti jövedéki bírság tárgyában folyó ügyekben a magánfőzetés utáni 0 %-s adókulcs értelmezése, valamint a közigazgatási nemperes eljárásokban hozott végzésekkel szembeni jogorvoslat lehetősége. Megtárgyalták azt is, hogy a jegyző birtokvédelmi eljárása során hozott végzésekkel szemben milyen lehetőségek vannak a közigazgatási bíróság által lefolytatott felülvizsgálatra. Tájékoztatták a résztvevőket két előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezéséről is: az egyikben arra vár választ a bíró, hogy a jövedéki ügyben alkalmazható-e a magyar szabvány az üzemanyag minőségi követelményei tekintetében, a másik esetben pedig az ügy bírája a kiszabható szankciók arányosságát illetően vár választ arra vonatkozóan, ha a közösség területére nagy összegű készpénzzel belépő személy elmulasztja a nyilatkozattételi kötelezettségét.
 
A regionális kollégiumok vezetői a munkaügyi szakágat érintően számos konstruktív javaslatot fogalmaztak meg az európai jogi szaktanácsadói hálózat munkaügyi ügyszakos honlapjának tartalmára vonatkozóan. Részletesen foglalkoztak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ alperesi pozíciójának gyakorlati kérdéseivel, majd az ülnökrendszer fenntarthatósága és átalakítása kapcsán az ülnökrendszer jelenéről és jövőjéről fejtették ki álláspontjukat. 
 
A résztvevők eredményesnek és előremutatónak ítélték a szakmai tanácskozást, melynek lebonyolításáért és támogatásárt köszönetet mondtak dr. Varga Ritának, a Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium vezetőjének és dr. Hajnal Évának, a Kaposvári Törvényszék elnökének. A következő vezetői értekezletet az Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium szervezi.
 
Budapest, 2014. június 3.