A közigazgatási jogorvoslatok átalakításával kapcsolatos konferencia-sorozat záró rendezvénye Szombathelyen

A Kormány megtárgyalta és elfogadta az általános közigazgatási rendtartásról és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvények koncepcióját, melyek a közigazgatási hatóságok eljárásai és a közigazgatási bíráskodás szabályainak alapvető reformját tűzték zászlajukra.

Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal Elnöke célul tűzte ki, hogy a közigazgatásban dolgozók és a bíróságok minél alaposabban felkészüljenek a születendő két új törvény alkalmazására, s ennek érdekében a 6 közigazgatási és munkaügyi regionális kollégium bevonásával konferencia-sorozatot indított el. E „road-show” keretében valamennyi regionális kollégium előadásokat szervezett, ahol a meghívott előadók (elméleti szakemberek és a jogalkotás képviselői) bemutatták az átalakuló közigazgatási eljárás és közigazgatási bíráskodás alapvető irányait, ennek eszközeit, valamint az új megoldásokat.

A konferencia-sorozat záró rendezvényére 2015. december 11. napján Szombathelyen került sor a Martineum Felnőttképzési Akadémián. A konferenciát dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal Elnökének előadása és dr. Szőke Zoltán regionális kollégiumvezető bevezető gondolatai nyitották meg. Dr. Handó Tünde megnyitó beszédét Magyary Zoltán és Bibó István gondolataira fűzte fel. Kiemelte a magyar közigazgatás eredményeit, így külön hangsúlyozta, hogy az Európai Unió tagállamai között ügyhátralék szempontjából az 5., időszerű ítélkezés tekintetében az előkelő 4. helyen áll a magyar közigazgatási bíráskodás. Szakmai szempontból foglalkozott a várható legnagyobb változásokkal, így a társasbíráskodással, a jogorvoslati rendszerrel, a bíróság elé vihető ügyek körével, a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő jogviták és a közigazgatási jogkörben okozott kár hatásköri besorolásával. Előadásában kitért a konferenciasorozat fontosságára, mely segít a kellő időben történő felkészülésben, eszmecserében. Örömét fejezte ki, hogy a mai konferencia külön sikere az, hogy mindhárom hatalmi ág képviseltette magát.

Előadást tartott dr. Kengyel Miklós egyetemi tanár a közigazgatási perjogi kodifikáció jelenlegi állásáról, irányairól. A konferencia fontos részét képezte a közigazgatási és a munkaügyi bíráskodás kapcsolódási pontjainak elemzése, illetve a kétfajta bíráskodás elhelyezkedésének kérdése az új közigazgatási rendszer keretében, különös tekintettel a közszolgálati jogvitákra, azaz a közigazgatásban tevékenykedők munkaügyi pereire. Ezzel kapcsolatban dr. Berke Gyula, a Pécsi Tudományegyetem rektor-helyettese, a Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kara Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszékének vezetője, illetve dr. Tálné dr. Molnár Erika, a Kúria Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiumának kollégiumvezető-helyettese tartottak előadásokat.

A konferencia bemutatta a közigazgatási és polgári bíráskodás leendő kapcsolatát is a közhatalom gyakorlásával az állampolgároknak okozott károk megtérítése vonatkozásában. Erről dr. Pribula László, a Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Karának egyetemi docense tartott előadást. A rendezvényt kerekasztal-beszélgetés zárta, melyben részt vettek – többek között – dr. Füzi-Rozsnyai Krisztina, a közigazgatás átszervezésével megbízott miniszteri biztos is, aki a közigazgatási reform „kulisszatitkaival” is megismertette a hallgatóságot.   

Az előadók mellett – ahogy a többi regionális kollégium által megszervezett konferencián is – részt vettek a rendezvényen – a régióhoz tartozó mintegy negyven közigazgatási és munkaügyi bírón kívül - az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium illetékességi területéhez tartozó öt megye (Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém, Zala) közigazgatási prominensei, illetve a jogelmélet képviselő is (Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszéke). A rendezvényt megtisztelte továbbá dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő, úgyis mint az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottságának alelnöke.  

A szakmai nap első felét követően dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal Elnöke és dr. Szőke Zoltán az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezetője sajtótájékoztatót tartott.

Szombathely, 2015. december 11.