A közigazgatási perrendtartás és az általános közigazgatási rendtartás kodifikációs folyamata

2016. április 15-ei határidővel az Igazságügyi Minisztérium közigazgatási egyeztetésre bocsátotta az általános közigazgatási rendtartásról és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvények tervezeteit.
 
Az Országos Bírósági Hivatal - figyelembe véve a tervezetek bírósági szervezetrendszerre gyakorolt jelentős hatását - a közigazgatási egyeztetést megelőzően és annak során is aktívan közreműködött a jogszabály-tervezetek véleményezésében. A tervezetekkel kapcsolatos álláspont kialakítása érdekében bevonta a véleményezési eljárásba a bírósági szervezet valamennyi szintjét, különös tekintettel a közigazgatási és munkaügyi bíróságokat. 
 
Az így kialakított vélemény megküldésével az OBH feladata nem ért véget, a tervezetek Országgyűlésnek történő benyújtása esetén továbbra is szoros figyelemmel fogja kísérni a normaszövegek sorsát.
 
Budapest, 2016. április 28.