Közös gondolkodás, hatékony ítélkezés - a Debreceni Ítélőtábla és a Debreceni Törvényszék közös sajtótájékoztatója

A tavalyi évhez képest emelkedést mutat a Debreceni Ítélőtábla ügyforgalma– mondta a Debreceni Ítélőtábla elnöke, a Debreceni Törvényszékkel rendezett közös, a 2014 első félévi munkáját értékelő sajtótájékoztatón. A beérkező ügyek számának növekedése, a választásokkal kapcsolatos jogorvoslatok, a devizahiteles ügyek, valamint a Fővárosi Ítélőtáblának nyújtott segítség sem lassította a 24 ítélőtáblai bíró tevékenységét. Az első félév statisztikájának ismeretében elmondható, hogy az elsőfokú ügyekben gyorsult az eljárás menete. 2014. március 1. és 2015. június 30. között az ítélőtábla átvett 103 polgári és 60 büntető ügyet a Fővárosi Ítélőtáblától ezzel segítve annak munkáját. A Debreceni Ítélőtáblán: a büntetőügyek 90, a polgári ügyek 80 százalékát határidőben, három-négy hónap alatt feldolgozták. Balla Lajos hozzátette: 15 devizahiteles ügyet függesztettek fel, és felkészültek az önkormányzati választásokkal kapcsolatos jogorvoslatra is. Jogszabály alapján ugyanis a régióhoz tartozó választási ügyekben a táblabíróság jár el. Ezért már ügyeleti készenléti szolgálat működik a választás jogi értelemben való lezárásáig. Eddig 15 választással kapcsolatos ügy érkezett a táblabírósághoz és folyamatos a feldolgozásuk. Az ítélőtábla elnöke az elkövetkezendő feladatok közül kiemelte a szeptember 26-án rendezendő szabálysértési konferenciát, hiszen az ítélőtáblák feladata az egységes ítélkezési gyakorlat kialakítása is. A konferencia iránti igény regionális szintű volt - mivel azonban az országban csak a Debreceni Ítélőtábla foglalkozik a szabálysértési ítélkezési kérdésekkel -, országos szintűvé nőtte ki magát. Balla Lajos kiemelte a táblabíróság és a törvényszék példaadó együttműködését. Azon belül is a közösen szervezett nyitott bíróságok programot, amelynek továbbra is óriási sikere van a diákok és pedagógusok körében. A táblabíróság kiemelten kezeli a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karával kialakított kapcsolatát, a gyakorlati képzésben való részvételét, melynek új eleme a Jogi Klinika, ami mindkét ügyszakban segítheti a joghallgatók tudásának gyarapítását. 
 
Dr. Kahler Ilona, a Debreceni Törvényszék elnöke a sajtó képviselőinek elmondta: örvendetes, hogy 2014. első félévében folytatódott a tavaly elkezdődött tendencia, miszerint a megye bíróságai több ügyet tudtak befejezni, mint amennyi érkezett. A törvényszék illetékességi területén jelenleg 115 bíró lát el ítélkezési feladatot. Az állampolgárok számára megnyugtató lehet, hogy a Debreceni Törvényszéken folyamatban lévő első fokú ügyek 72,5 %- a, a járásbíróságokon pedig az ügyek 78,3 %- a egy éven belül befejeződik. A két fő jogág – büntető és civilisztikai ügyszak – mellett nagy leterheltséget jelent a szabálysértési ügyek jelentős száma. 2014. első felében 18.687 szabálysértési ügy érkezett, a befejezettek száma 21.597 volt. Ugyancsak plusz feladatot ró a bíróságra tavaly szeptember óta a menekültügyi őrizet meghosszabbítása, ezen ügyek száma a félév végén 735 db, a mai nappal bezárólag 1053 db. A törvényszék elnöke említést tett arról is, hogy a menekültügyi eljárással kapcsolatos szakmai kérdések megvitatására éppen a mai és a holnapi napon folyik a Debreceni Törvényszéken egy konferencia, melyen a menekültügyi eljárással kapcsolatos szakmai kérdéseket vitatják meg. Dr. Kahler Ilona kiemelte: a bírói munka minőségének egyik mutatója a másodfokú felülbírálat eredménye. A civilisztikai ügyszakban az ügyek 65,72%-át helybenhagyta, s csak 5,89%-át helyezte hatályon kívül a másodfokú bíróság. A büntető ügyszakban a helybenhagyás 26,77%-os , míg a hatályon kívül helyezés 6,9%-os volt, az ügyek 33,54%-ában enyhítő, 9,1 %-ában súlyosító másodfokú határozat született. 
 
2014. augusztus 15-ig a megye járásbíróságain 188, a törvényszéken 86 folyamatban lévő devizahiteles ügyet, a törvény hatálybalépését követően 5 ügyet függesztett fel a bíróság.
 
A törvényszék elnöke az ítélkezést érintő adatokon túl beszámolt a tanúgondozás sikeréről – 2014 első felében 664 esetben keresték meg kérdésekkel a tanúgondozót-, valamint a bírósági közvetítésről, a gyermekmeghallgató szoba kialakításáról, s a „Nyitott Bíróságok” kezdeményezésről. 2014. első félévében 14 középiskola 1.566 diákja vett részt az egyre népszerűbbé váló programban. Dr. Kahler Ilona utalt arra, hogy a Debreceni Törvényszék törekszik nemzetközi kapcsolatai szélesítésére, ennek jegyében július elején a Bemenhaveni Törvényszék képviselői látogattak el Debrecenbe, míg július 10-én a Nagyváradi Törvényszék elnökével írtak alá együttműködési megállapodást. A törvényszék életében fontos szerepet kap a bírósági hagyományok ápolása. Több mint egy éves gyűjtő és kutató munka eredménye volt a múlt héten bemutatott „Jogszolgáltatás Debrecenben” című, konferenciával egybekötött bíróságtörténeti kiállítás. 
 
A törvényszék elnöke a közeljövő eseményei közül kiemelte a járásbíróság új épületének szeptember 23-ai ünnepélyes bokrétaavatóját. A tervek szerint 2015. március 31-én sor kerülhet az épület műszaki átadására, és 2015 őszén már a 21. századi körülmények között folyhat a munka a Debreceni Járásbíróságon.
 
Debrecen, 2014. szeptember 22.