Közvetítés hazánkban és Európában - Nemzetközi konferencia közvetítésről az Országos Bírósági Hivatal szervezésében

A Magyar Igazságügyi Akadémián 2016. május 5-6-án az alternatív vitarendezés hazai bíróságokon is sikeres formáját, a közvetítői eljárás sajátosságait és előnyeit bemutató nemzetközi konferenciát tartottak. A rendezvényen neves hazai szakemberek, köztük magyar, német, lengyel bírók, illetve a témában érintett szakértők osztották meg a bíróságokon alkalmazott közvetítői eljárással kapcsolatos tapasztalataikat és a kialakult jó gyakorlatokat.
A közvetítői eljárás a hagyományos peres eljáráshoz képest számos olyan előnyt kínál, amelynek szélesebb körű ismerete hozzájárulhat ahhoz, hogy a jogviták gyorsan, költséghatékonyan és mindkét fél számára megelégedéssel járó módon fejeződjenek be. Az érintettek a közöttük kialakult konfliktust egy független és pártatlan személy, a bírósági közvetítő segítségével közösen rendezhetik és együttesen alakíthatják ki a probléma mindkét fél számára elfogadható megoldását. 
 
Az országban jelenleg 90 nagyobb bíróságon működő, mintegy 150 bírósági közvetítő számára szakmai továbbképzést is jelentett a nemzetközi részvételű szakmai konferencia, miközben megvalósult a közvetítői eljárás lefolytatásához szükséges szakmai tudásbázis továbbfejlesztése, melynek érdekében az Országos Bírósági Hivatal megrendezte a „Közvetítés hazánkban és Európában” című nemzetközi konferenciát.
 
Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke nyitóbeszédében kiemelte, hogy a közvetítői eljárás célja, hogy egy szakmailag képzett személy, a mediátor, hozzásegítse az ügyfeleket vitáik békés úton történő rendezéséhez. Ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy a bírósági szervezet keretei között lefolytatott mediáció azért is különösen előnyös, mivel a már folyamatban lévő perben a felek ingyenesen, rövidebb idő alatt egy olyan hosszútávú megállapodást köthetnek, amelynek tartalmát kölcsönösen együttműködve maguk alakítják ki. A közvetítői eljárás jövőjét illetően fontosnak tartotta az abban közreműködő kollégák folyamatos képzését, a hazai és nemzetközi tapasztalatcsere kereteinek bővítését, valamint a jó gyakorlatok közkinccsé tételét.
 
A konferencia első előadójaként, Dr. Turcsánné Dr. Molnár Katalin, a Székesfehérvári Törvényszék és az OBH Bírósági Közvetítés Munkacsoportjának elnöke a mintegy 130 fős hallgatósággal a bírósági közvetítés magyarországi modelljének főbb sarokpontjait ismertette. Ennek lényege, hogy bírósági eljáráshoz kapcsolódóan a felek számára igénybe vehető a közvetítői eljárás, a peres eljáráshoz kapcsolódóan, polgári peres ügyekben. A felek számára plusz költséget nem jelent, és az eljárásban kötött megállapodást perbeli egyezségként jóváhagyja a bíró a felek kölcsönös kérésére, így annak ítélet hatálya lesz. 
Ezt követően Kerpel Éva, nemzetközi családjogi közvetítő a mediátorok európai magatartási kódexét elemezte esettanulmány bemutatásával.
 
Dr. Elke Schwager, a Bajor Igazságügyi Minisztérium Oktatási Osztályának osztályvezető-helyettese a bajor bíróságokon kialakított közvetítői modellt vázolta fel, majd Céline Brébion-Guerrin, a Francia Nemzeti Végrehajtói Kamara jogi tanácsadója videokonferencia útján mutatta be az Európában egyedülálló elektronikus mediációs felületet, és bemutatta a Medicys működésének kezdeti tapasztalatait.
 
 
Dr. Bazsó Bernadett, a Székesfehérvári Törvényszék bírósági közvetítője videokonferencia keretében tartott közvetítői eljárás sajátosságait mutatta be előadásában. A bíróságok technikailag felkészültek a távmeghallgatásra, és főként határon átnyúló ügyekben – rendkívül költséghatékony a videokonferencia lehetősége, amelyre a felkészítés egyik állomása ez az előadás volt. Dr. Balogh Katalin, a Leuveni Katolikus Egyetem professzora a többnyelvű online mediáció sajátosságait ismertette.
 
A konferencia második napján Dr. Anne-Ruth Moltmann-Willisch, a Berlini Városi Bíróság mediációs koordinátora a német bíróságokon alkalmazott közvetítői gyakorlatot mutatta be bírói szemmel, illetve arra a kérdésre adott választ, hogy miként lehet bíróból jó mediátor. Dr. Hegedűs Ákos, az Egri Járásbíróság bírája, aki szolgálati helyén bírósági közvetítőként is eljár, a közvetítés sikerének kulcsát elsődlegesen a bíró által nyújtott tájékoztatásban jelölte meg.
 
Dr. Tomasz Kaluzny lengyel bíró, a Bialystok-i Járásbíróság korábbi elnöke a mediációs eljárással kapcsolatos pozitív élményeit osztotta meg a közönséggel, miközben külön említést tett azokról az esetekről, amelyeket pályafutása során kiemelkedő sikerként könyvelt el. Hunyadi Krisztina, senior mediátor és kiképző tréner, a Budapesti Metropolitan Egyetem Mediációs és alternatív vitarendezés szakvezetője a bírósági közvetítői munkához szükséges alapvető kompetenciák fejlesztésének lehetőségeit vázolta fel, kiemelve például a megújulási képességet.
 
A rendezvény zárásaként a résztvevők szintén Hunyadi Krisztina tréner vezetésével családjogi esetelemző műhelybeszélgetésen vettek részt, illetve kérdezési technikákat fejlesztő, dr. Czimbalmos Csaba tréner vezette kommunikációs workshop-on fejlesztették szakmai tudásukat. A résztvevő bírák és bírósági titkárok megoszthatták egymással a közvetítői eljárás hatékonyságát befolyásoló szakmai tapasztalataikat. 
 
Budapest, 2016. május 6.