Kutatási megállapodás

Újabb együttműködési megállapodást írt alá dr. Kahler Ilona törvényszéki elnök és dr. Szikora Veronika dékán 2017. május 15-én a debreceni egyetem jogi karán. Az eseményen jelen volt dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke.

A Debreceni Törvényszék és a Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kara között most létrejött megállapodás célja a Debreceni Járásbíróságon kidolgozott és a törvényszéken működtetett igazgatási és motivációs rendszer, az úgynevezett „Debreceni modell” vizsgálata.

Az év végéig tartó jogszociológiai kutatás során többek között a modell eddigi eredményeinek feltárására, továbbfejlesztési irányainak felvázolására, a minőség és az időszerűség viszonyának vizsgálatára kerül sor.

A kutatás összegzéseként egy 40-50 oldalas tanulmány készül. A Debreceni Törvényszék reményei szerint ebben sikerül olyan általános érvényű megoldásokat kidolgozni, melyeket az ország valamennyi bíróságán alkalmazni tudnak az ítélkezés hatékonyságának növelése érdekében.