A legkiválóbb jogászok képzése a bíróságokon

A magas színvonalú ítélkezés fenntartása érdekében elengedhetetlen az ítéletek minőségének és a bírák munkájának időnkénti ellenőrzése, valamint a legkiválóbb fiatal jogászok képzése. Ez utóbbit támogatja a bírósági fogalmazói felvételi eljárás meghirdetése – mondta dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke a Székesfehérvári Törvényszék összbírói értekezletét megelőző sajtótájékoztatón. 
 
A bíróságok öt éve meghatározott, és azóta változatlan stratégiai célok mentén működnek és egyre jobban teljesítenek. Az egyik fő cél az, hogy a független bírók magas színvonalon és időszerűen ítélkezzenek. Az ítéletek minőségét a felsőbb bíróságok - törvényszékektől egészen az Alkotmánybíróságig – vizsgálják, a bírák munkáját pedig a munkáltatói jogkört gyakorló elnök és akkreditált vizsgáló bíró méri fel. A bírák határozott idejű kinevezése csak abban az esetben válhat határozatlan idejűvé, ha a bíró a vizsgálat során alkalmas minősítést kap. Ezt követően a határozatlan idejű kinevezéssel szolgálatot teljesítő bírák értékelése is szükséges időről-időre. Az elmúlt évben 264 bíró értékelése történt, melynek során minimum 50 aktát és 13 200 ügyet kellett megvizsgálni. A Székesfehérvári Törvényszéken 12 bírói értékelés zajlott. 
 
A bírói utánpótlás kinevelése érdekében kiemelkedő szerepe van a magasan képzett fiatal jogászoknak. Ezt támogatja a bíróságok által évente kétszer meghirdetett bírósági fogalmazói felvételi eljárás. A bírák mintegy 90%-ban a bírósági szervezetben dolgozó bírósági fogalmazókból kerülnek ki. Fontos, hogy a legkiválóbbak válasszák ezt a hivatást, ezért a bíróságok a fogalmazói életutat úgy alakítják, hogy az mesterképzés jelleggel felkészítse a jelölteket a bíróvá válásra. A felvételi eljárás 2016-ban átalakult, a kompetenciák vizsgálatára helyezik a hangsúlyt, és közérthető pályázati kiírással segítik a felvételizőket. 2016-ban négyszeres volt a túljelentkezés a 29 álláshelyre. 
 
Az OBH elnöke hozzátette, a bírósági közvetítés területén is jól teljesítenek a bíróságok. Országosan 500 eljárás zárult megállapodással. A Székesfehérvári Törvényszéken pedig a közvetítés mind esetszámban, mind minőségben is országos átlag felett helyezkedik el.
 
Dr. Turcsánné dr. Molnár Katalin, a Székesfehérvári Törvényszék elnöke arról tájékoztatott, hogy a bírósági közvetítői eljárások 64%-a megállapodással zárul. A Wagner Gyula Terv keretében Dunaújvárosban és Székesfehérváron bírósági közvetítői szobát is létrehoztak. Hozzátette, országos szinten a bíróságokra 2016-ban érkezett peres és nemperes ügyérkezés több mint 3%-a a törvényszéket érintette. A munkateher mellett ugyanakkor az érkezett ügyeknél több ügyet fejeztek be.