A magyar bírósági szervezet története – konferencia az Igazságügyi Palotában

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) a 120 éves Igazságügyi Palotában rendezett konferenciát a magyar bírósági szervezet történetéről. A rendezvény célja az volt, hogy az érdeklődők felfedezzék a bírósági szervezet múltját, és jobban megismerjék évszázados történelmét. Az eseményen a hazai egyetemek jogtörténész professzorai, kutatói tartottak izgalmas előadásokat.
 
Az OBH 2014-ben hirdette meg első alkalommal – az azóta Ráth György nevét viselő - Bírósági Történelem és Hagyományápolás Pályázatot, amely kiemelten foglalkozik a bíróságok történelmi emlékeinek megőrzésével, a hagyományok feltárásával és azok bemutatásával.
Az idei konferenciát dr. Handó Tünde, az OBH elnöke nyitotta meg, beszédében kiemelte, hogy a palota átadása óta újabb történelmi korszak telt el, a magyar igazságszolgáltatásnak nemcsak ezt az épületet kellett elhagynia, de nagyon sok szenvedésen, hányattatáson ment keresztül, és a legkevésbé sem tudott foglalkozni a múlt, a hagyományok ápolásával.
 
Kiemelte, hogy az OBH nagy hangsúlyt fektet arra, hogy ezt az elmaradást pótolja, ezért támogatják a hagyományok ápolását, a bíráskodás történetének feldolgozását, a tárgyi emlékek gyűjtését.  A 21. század újszerű követelményeket és feladatokat hozott, amelyekre a bírósági szervezet igyekszik újszerű és modern válaszokat adni, de az új kihívások megválaszolása mellett nem "hagyhatjuk el" a bírósági történet, történelem ápolását sem - szögezte le. Handó Tünde bízik abban, hogy amikor négy-öt év múlva a Kúria visszaköltözhet az Igazságügyi Palotába, ott megnyílhat egy látogatóközpont is a bíráskodás történetének bemutatására. 2016. szeptember 16-án a jogi egyetemek jogtörténeti oktatóinak részvételével műhelybeszélgetésen osztották meg a bíróságtörténeti kutatások eredményeit, tapasztalatait. A részvevők a plenáris ülésen a hazai bírósági szervezet történetét ismerhették meg 1723-tól egészen napjainkig, olyan neves előadóktól, mint dr. Spita István, dr. Mezey Barna, dr. Máthé Gábor, dr. Révész Béla és dr. Kengyel Miklós. Ezt követően 7-7 kutató párhuzamosan tartott előadásokat a bírósági szervezet és az igazságszolgáltatás történetéhez kapcsolódó témákban. A rendezvényen dr. Darák Péter, a Kúria elnöke is tiszteletét tette, valamint a jogi karok dékánjai és a jogtörténet iránt érdeklődő bírósági vezetők, bírák.
 
A konferencia helyszínét adó igazságügyi palota építését éppen 120 éve fejezték be, 1896. október 20-án helyezték el az épület zárkövét. A fővárosi Kossuth Lajos tér mai napig meghatározó épülete korábban a Magyar Királyi Kúria otthona volt, jelenleg a Néprajzi Múzeum működik az épületben. 
 
 
Budapest, 2016. december 15.