A magyar igazságszolgáltatás Európa élvonalában

Idén negyedik alkalommal tette közzé az Európai Bizottság a tagállamok igazságszolgáltatásának hatékonyságát, minőségét és függetlenségét bemutató igazságügyi eredménytáblát. 
 
Az Európai Bizottság igazságügyi biztosa a 2016. évi eredménytábla előszavában is utal arra, hogy a tagállami és az uniós intézmények közös felelőssége a jogérvényesülés biztosítása és a beruházásokat elősegítő gazdasági környezet megteremtése.
 
Az igazságügyi eredménytábla a polgárjogi, kereskedelmi és közigazgatási ügyek tekintetében hasonlítja össze – a korábbi évekhez képest kibővült tartalommal, nagyrészt 2014-es adatok alapján – a tagállamok igazságszolgáltatását, részben általuk szolgáltatott adatok, részben különböző nemzetközi szervezetek felmérései alapján.
 
Magyarország az ítélkezés hatékonyságára vonatkozó mutatók többségét illetően már az elmúlt években is a tagállamok első harmadában foglalt helyet. Ezeket az ügyforgalmi eredményeket a bírósági szervezetnek nem csupán fenntartania, hanem néhány téren még javítania is sikerült.
 
Továbbra is kiemelkedik a közigazgatási és munkaügyi bíróságok teljesítménye: az egy lakosra jutó közigazgatási peres ügyhátralék hazánkban a 2. legalacsonyabb az Unióban, a közigazgatási perek pedig hazánkban érnek véget a 6. legrövidebb idő alatt.
 
Az elsőfokú polgári és gazdasági perek intézése tovább gyorsult hazánkban: a magyar bíróságok ezzel továbbra is a 6. leggyorsabbak az Unióban. 
 
Összességében az eredménytábla által vizsgált - civilisztikai - ügytípusok összességét tekintve Magyarországon a 4. legkisebb a bíróságok ügyhátraléka, míg a perek befejezésének gyorsaságát tekintve a magyar bíróságok az ötödik leggyorsabbak a 28 tagállam közül.
 
A bíróságok működésével kapcsolatos tartalmi felmérések közül kiemelendő, hogy - nem kis részben éppen a bírósági közvetítés bevezetésének köszönhetően - egyre nagyobb mértékben vannak jelen Magyarországon az alternatív vitarendezési eljárások.
 
 
Látható továbbá, hogy a magyar bírósági igazgatás az európai trendeknek megfelelő megoldásokat alkalmazza az online információmegosztás, a sajtóval való kapcsolattartás és a határozatok nyilvánossága és a bírósági ügyforgalom nyomonkövetése terén is.