Mailáth Szimpózium a Magyar Igazságügyi Akadémián

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke Székhelyi Mailáth György országbíró emlékére 2016. július 4-én két tagozatban (joghallgatói és bírósági) és négy szekcióban (polgári jogi, büntetőjogi, közigazgatási-munkaügyi és európai jogi, valamint bírósági általános igazgatási) tudományos pályázatot hirdetett.
 
A pályázat nyertesei a 2016. december 9-én megtartott Consilium Peritorum rendezvényen dr. Handó Tündétől, az OBH elnökétől és dr. Gyarmathy Judittól, az OBH elnökhelyettesétől átvették díjaikat, továbbá fogadták a Bíráló Bizottságok elnökeinek az elismerését is.
 
A Magyar Igazságügyi Akadémián a hagyományokhoz híven 2017. március 13-án rendezték meg a Mailáth György Tudományos Szimpóziumot, ahol a 2016. évi Mailáth György Tudományos Pályázat díjnyertes dolgozatait mutatták be. 
 
A szakmai tanácskozásnak teret adó szimpózium megnyitó beszédét dr. Gyarmathy Judit, az OBH elnökhelyettese tartotta, aki köszöntötte az egyetemek jogi karainak jelenlévő vezetőit, a Magyar Ügyvédi Kamara főtitkárát, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara képviselőjét, a meghívott és megjelent törvényszéki és ítélőtáblai elnököket, a bíráló bizottsági elnököket és tagokat, valamint a díjazottakat és kísérőiket.
 
A program plenáris üléssel kezdődött, melynek keretében az OBH elnökhelyettese ünnepélyes keretek között, emléklapok átadásával fejezte ki köszönetét a Bíráló Bizottságok elnökeinek és tagjainak a pályaművek értékelésével járó feladatok ellátásáért. Dr. Ábrahám Márta, a Magyar Igazságügyi Akadémia Tudományszervezési és Dokumentációs Osztályának vezetője bemutatta Mailáth György országbíró, a pályázat névadójának életpályáját, majd dr. Székely Ákos, a Kúria Büntető Kollégiumának kollégiumvezetője összegezte a 2014., 2015. és 2016. évi Mailáth György Tudományos Pályázat tapasztalatait.
 
A résztvevőknek alkalmuk nyílt arra, hogy megfogalmazzák javaslataikat az idei pályázat témakiírásaira, és megtekinthették a Magyar Igazságügyi Akadémia megújult épületét is. A díjazottak szekcióüléseken mutatták be a pályamunkájukat 20 perc időtartamú, prezentációval kísért előadás formájában, majd sor került a pályázattal kapcsolatos tapasztalatok megosztására. 
 
 
 
Budapest, 2017. március 14.