"Mediáció és gyermekmeghallgatói szoba a Pécsi Járásbíróságon" adott hírt a Pécsi Napilap

Megteremtették a közvetítői eljárás és a gyermekközpontú igazságszolgáltatás feltételeit a Pécsi Járásbíróságon. A mediáció a konfliktuskezelés legkorszerűbb módszere. A 14 év alattiakat játékokkal, színes gyermekbútorokkal is felszerelt helyiségben hallgathatják meg a jövőben.
A Pécsi Járásbíróság első emeletén mintegy másfél millió forintból alakították ki azt a helyiséget, amelyben mód nyílik a közvetítői szolgáltatás elindítására, és amelyben biztosították a gyermekközpontú igazságszolgáltatás tárgyi feltételeit.

A közvetítői feladatok ellátására Exner Zoltán pécsi járásbírósági titkárt jelölték ki, a tevékenységét elsősorban a Pécsi Járásbíróságon fogja végezni, de hatásköre az egész megye területére kiterjed.

Magyarország megyéi közül Baranya hetedikként valósítja meg májustól a bírósági közvetítést. Az ingyenes, gyors szolgáltatás a peres vagy nem peres bírósági eljárás folyamatba lépése esetén a felek közös kérelme után történhet meg. A mediációs eljárás független a peres eljárástól, a bírónak nincs beleszólása, belelátása a közvetítői eljárás folyamatába, az ott elhangzottakról nem szerez tudomást. A mediációval főként családjogi, házassági vagyonjogi viták, gyermekelhelyezési ügyek, tartási perek rendezhetők gyorsabban mint a bírósági eljárásban. A közvetítői iroda egyik fele egyben gyermekmeghallgató szobaként is funkcionál. A játékokkal, színes gyermekbútorokkal is felszerelt helyiségben hallgathatják meg a jövőben a 14 év alattiakat. Itt biztosítható, hogy az eljárásban a gyermekkorú személyt kíméletesebben, nyugodtabb és barátságosabb körülmények között lehessen meghallgatni.

TÁJÉKOZTATÓ

A bírósági közvetítői eljárás igénybevételének lehetőségéről

A mediáció a konfliktuskezelés legkorszerűbb módszere, melyet a világon egyre több területen alkalmaznak.

A mediáció olyan konfliktuskezelési módszer, amelyben a résztvevők egy semleges harmadik személy segítségével találnak olyan megoldást, ami az összes érdekelt fél számára elfogadható.

Magyarország megyéi közül Baranya megye a hetedikként valósítja meg a bírósági közvetítést. A bírósági közvetítésre, mediációra peres vagy nem peres bírósági eljárás folyamatban léte esetén a felek közös kérelmére kerülhet sor. A bírósági közvetítés ingyenes, gyors, legfeljebb négy hónapig tarthat.

További előnye a peres eljárásokkal szemben, hogy míg a perben a bírót az eljárási szabályok, valamint a kereseti kérelem és a viszontkereseti kérelem keretei kötik, pusztán a per tárgyához tartozóan nyilatkozhatnak a felek az eljárási rend és a bíró pervezetési módszere szerint. Ezzel szemben a mediációs eljárásban a felek elmondhatják minden, a perbeli konfliktushoz kapcsolódó sérelmüket, a valós problémájukat, lehetőséget adva a mediátornak arra, hogy a per tárgyává tett problémán túl a felek tényleges sérelmei is feltárásra kerüljenek, azt a másik fél is megismerhesse és erre a mögöttes valós problémára kereshessenek választ. A felek az által, hogy a mediátor segítségével a kommunikációjuk minősége megfelelő mederbe terelődik, és egymást meghallgatják, képesek lesznek a másik fél szemszögéből átgondolni a konfliktusukat. A mediáció mindenképpen alkalmas arra, hogy a felek közötti párbeszédet helyreállítsa, újraindítsa, képessé tegye a konfliktusuk kezelésére a feleket. A felek által létrehozott, közösen kidolgozott, mindkét fél szempontjainak megfelelő megoldás rendszerint hosszú távú megoldást jelent a felek kapcsolatában, mert nem csak a köztük aktuálisan fennálló konfliktust, hanem a kapcsolatukat, a kommunikációjukat is rendezi, ezzel későbbi újabb pereket megelőzve.

A túlterhelt bíróságok a bírósági közvetítéssel újabb lehetőséget kínálnak a jogvita lehető legjobb megoldására, valamint a jogvita rugalmasabb, gyorsabb megoldására.

Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke által kinevezett bírósági közvetítők teljes titoktartási kötelezettség mellett járnak el. A bírósági mediációs eljárás teljesen független a peres eljárástól, a bírónak nincs se beleszólása, se belelátása a közvetítői eljárás folyamatába, az ott elhangzottakról nem szerez tudomást.

A bírósági közvetítéssel bizonyos típusú ügyeknek, bizonyos jellegű konfliktusai rendezhetők, így legfőképpen a családjogi viták, ezen belül a szülői felügyelettel kapcsolatos perek, házassági vagyonjogi viták, gyermekelhelyezés vagy annak megváltoztatása, kapcsolattartás szabályozása, gyermek- vagy törvényen alapuló egyéb tartási perek, továbbá  tulajdonjoggal kapcsolatos perek, a szomszédjogi vagy birtokvédelmi perek, szerződéses, szerződésen kívüli jogviták, kártérítési, szavatossági perek, gazdálkodó szervezetek egymás közötti vitái, végül a munkajogi konfliktusok. Ezen pertípusok alapjául szolgáló konfliktusok közül leginkább azok alkalmasak mediációra, így bírósági mediációra is, amelyek alapjául szolgáló jogviszonyban bármilyen szempontból hosszú távú kapcsolat áll fenn a felek között, így akár családjogi (válás esetén a közös gyermek sorsának rendezése), gazdasági (két gazdasági társaság között hosszú távú üzleti kapcsolat áll fenn), illetve munkajogi konfliktus (munkáltató, munkavállaló közötti nézeteltérés elsimítása). Mediálásra alkalmasak még azok a konfliktusok, ahol mindkét félnek sürgős, hogy az ügyben megoldás szülessen, ahol olyan szempontok is vannak, amelyeket az igazságszolgáltatás nem tud figyelembe venni, vagy ahol fontos a feleknek, hogy a felmerülő információkhoz, adatokhoz az érintetteken kívül más ne juthasson hozzá.

A felek a mediáció során döntéshozó pozícióban vannak, a benne résztvevők kölcsönösen előnyös megállapodást tudnak kötni. Ez vezet oda, hogy az így született mediációs megállapodást a felek önkéntesen teljesítik.

A Baranya megye egész területén eljárni illetékes dr. Exner Zoltán bírósági közvetítő minden nap 08.00-11.00 között érhető el előzetes időpont egyeztetés érdekében a 72/522-150 fővonali vagy a 30/695-8289-es mobiltelefonszámon.

Ügyfélfogadási ideje:

Pécsi Járásbíróság                                                       hétfő, csütörtök:     12.00 – 14.00 óra
Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság        hétfő:               14.30 – 16.00 óra
Siklósi Járásbíróság                                                     kedd:               12.00 – 13.30 óra
Komlói Járásbíróság                                                   kedd:               14.30 – 16.00 óra
Szigetvári Járásbíróság                                              szerda:             12.00 – 13.30 óra
Mohácsi Járásbíróság                                                 szerda:             14.30 – 16.00 óra

Tájékoztatást lehet kérni ügyfélfogadási időben a helyi bíróságok polgári irodáiban, valamint a Pécsi Törvényszék honlapján van bővebb tájékoztató.

2013. május 2., Pécsi Napilap Online