„Mediáció Olaszországban és az olasz jogrendszer” – Lecce-ből fogadott vendéget a Székesfehérvári Törvényszék

 
Az EJTN rövid távú, specializált témájú csereprogramja keretében 2016. november második hetében egy olasz polgári ügyszakos bírót látott vendégül a Székesfehérvári Törvényszék. 
A hét folyamán Roberta Marra, a Tribunale di Brindisi (Brindisi Bíróság) bírája a magyar kollégák, különösen dr. Bazsó Bernadett bírósági titkár, bírósági közvetítő segítségével megismerkedett a magyar igazságszolgáltatás rendszerével, a Székesfehérvári Törvényszék működésével. Az idő rövidsége ellenére számos programon vett részt: tárgyalásokat hallgatott, megismerkedett a „Nyitott bíróság” programmal, látogatást tett a Magyar Igazságügyi Akadémián és az Országos Bírósági Hivatalban is.
Az olasz igazságszolgáltatásban szerzett tapasztalatait a székesfehérvári kollégákkal november 9-én, a törvényszék által a „Fenntartható fejlődés program” keretében szervezett kerekasztal-beszélgetésen osztotta meg: beszámolt az olasz jogrendszer felépítéséről, a bíróvá válás útjáról, a mediáció olaszországi helyzetéről. Az angol nyelvű, jó hangulatú eseményen mintegy 25 fő érdeklődő bírósági titkár, fogalmazó és polgári ügyszakos bíró vett részt, tolmácsként dr. Gothárdi Enikő törvényszéki bíró működött közre. 
 
Székesfehérvár, 2016. november 14.