Mediációs eljárások – az elmúlt fél év tapasztalatairól Miskolcon

2014. február 1. napjától a Miskolci Törvényszéken bírósági közvetítők, ún. mediátorok kezdték meg tevékenységüket, hogy elősegítsék a bíróság előtt folyamatban lévő peres és nemperes jogviták gyorsabb és békés lezárását. A mediátorok segítségét bárki – aki ügyének gyors és konfliktusmentes elintézésének befejezésére törekszik – díjmentesen igénybe veheti. A törvényszék az első félévben megteremtette a mediátorok feladata elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket mind Miskolcon, mind pedig egyre több vidéki járásbíróságon.

A közvetítés egy olyan sajátos konfliktuskezelő, vitarendező eljárás, mely célja, hogy az érdekelt felek kölcsönös megegyezése alapján egy harmadik személy (közvetítő) bevonása mellett megállapodás létrehozásával oldja meg jogvitájukat.

A Miskolci Törvényszéken az indulás óta 58 közvetítői ügy érkezett, leggyakrabban családjogi vitákban vették igénybe a felek. Az ügyek száma növekvő tendenciát mutat, egyre többen ismerik meg az eljárás előnyeit, ez is indokolja a közvetítők számának növelését, vidéki városokban történő kijelölését. Így már négy városban vehetik igénybe az ügyfelek a közvetítést.

Az Országos Bírósági Hivatal szervezésében 2014. június 30-ig bezárólag közvetítői szakmai képzettséget országosan 138 titkár, 72 bíró és 5 tisztviselő szerzett.

A megyében kijelölt mediátorok:

Miskolcon:
dr. Ujabb Orsolya  /ujabbo@miskolc.birosag.hu/
dr. Bokros Andrea /bokrosa@miskolc.birosag.hu/

Kazincbarcikán:
dr. Kővári István /kovarii@kbarcika.birosag.hu/
 Theiszné dr. Varró Adrienn /varroa@miskolcit.birosag.hu/

Ózdon:
dr. Szabó Bernadett /szabobernadett@ozd.birosag.hu/
dr. Várady Lilla /varadyl@ozd.birosag.hu /

Sátoraljaújhelyen:
dr. Kazsimérszki Lívia /kazsimerszkil@saujhely.birosag.hu/

A mediációs eljárásról érdeklődni tudnak Miskolcon ügyfélfogadási időben (péntek 9-12 óra között) a 46/815-329 telefonszámon vagy a fenti e-mail címeken.

Miskolc, 2014. szeptember 4.