Mediációs konferencia a Szolnoki Törvényszéken

A Szolnoki Törvényszék 2015. május 4-én tartotta II. Mediációs Konferenciáját. Az immáron második alkalommal megrendezett konferencián Jász-Nagykun-Szolnok Megye civilisztikai ügyszakos járásbírái és bírósági titkárai félnapos konzultatív tanácskozás keretében vitatták meg a mediációs eljárás legfontosabb szabályait, a közvetítés új Polgári Törvénykönyvben és a polgári perben betöltött szerepét, a mediáció előnyeit, hogy mennyiben és hogyan segítheti a polgári peres eljárást, valamint elhatárolták egymástól a bírói és mediátori tevékenységet. 
 
A törvényszék gyakorló mediátorai beszámoltak az eddigi munkájuk során szerzett tapasztalataikról: sikeres és sikertelen közvetítői eljárásokról. Ezzel értékes, eredeti forrásból származó gyakorlati tudással gazdagították a hallgatóság ismereteit. 
 
A törvényszék a konferenciától a járásbírósági bírák és mediátori tevékenységet folytató bírósági titkárok ismereteinek elmélyítését, ezáltal a közvetítői eljárásra kerülő ügyek számának emelkedését, és az eljárások szakszerű lefolytatását várja, ami egyaránt hozzájárulhat az idő-, és költséghatékony ítélkezéshez, valamint az ügyfél-elégedettséghez.
 
Az idén ősszel megrendezésre kerülő következő mediációs konferencián a jogintézménnyel kapcsolatos, addig megszerzett tapasztalatokat és elért eredményeket vitatják meg.
 
Szolnok, 2015. május 6.