Mediációs szakmai napot tartottak a Nyíregyházi Törvényszéken

A Nyíregyházi Törvényszéken 2013. október 11. napján szakmai napot tartottak bírák, bírósági titkárok és fogalmazók, valamint igazságügyi alkalmazottak részére. A rendezvény célja a bírósági dolgozók és a jogkereső közönség megismertetése volt a bírósági közvetítői eljárás folyamatával, jelentőségével. A szakmai napon előadást tartott Dr. Kiss Károly a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium munkatársa „A bíró által elrendelhető közvetítői eljárásról” osztott meg információkat, Dr. Krémer András a Rézler Gyula Mediációs Intézet elnöke „A közvetítők és a bírók együttműködése” címmel számolt be tapasztalatairól, valamint Dr. Tolnai Katalin az Országos Bírósági Hivatal munkatársa a bírósági közvetítői hálózat alakulásáról tájékoztatta a jelenlévőket.

A közvetítés egy olyan, a hagyományos vitarendező (peres) eljárásoktól lényegesen eltérő megoldás, melynek az a célja, hogy a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezéssel zárják le a vitájukat. Ehhez a vitában nem érintett semleges, pártalan személy (közvetítő) segítségét veszik igénybe.

A bírósági közvetítői eljárásnak feltétele, hogy a felek között peres eljárás folyamatban legyen, és a felek közösen kérjék a közvetítést.

Bírósági közvetítéssel rendezhetők a családjogi viták (például: gyermekelhelyezés, láthatási jog, vagyonmegosztás), szerződéses és szerződésen kívüli jogviták, kártérítés, szavatosság, birtokvita, szomszédjogok, gazdálkodó szervezetek egymás közötti vitái, munkajogi konfliktusok, amelyben a munkáltató és a dolgozó között rendezhetők a munkabérrel, munkaviszonnyal, munkaszerződéssel kapcsolatos vitás kérdések.

Kizárt azonban a bírósági közvetítés igénybe vétele a házassági perekben a házasság felbontásához, az apaság- és származás megállapítása, a szülői felügyelet megszüntetése, a gondnokság alá helyezés esetén, közigazgatási, sajtó helyreigazítási és végrehajtási perekben.

A bírósági közvetítő segít a felek közti párbeszéd helyreállításában. A felek álláspontjának meghallgatását követően a felek közti írásos megállapodás létrejöttét segíti. Ha a felek meg tudnak egyezni, a megállapodásnak azt a részét, amiben a jogvitájukkal a bírósághoz fordultak, és amely jogilag végrehajtható, a peres ügy bíróságának bírája jóváhagyhatja, ha azt a felek kérik, és az a hatályos jogszabályoknak megfelel. Ha a közvetítés részben vagy teljesen eredménytelen, bármelyik fél kérelmére a bíróság folytatja a peres eljárást. A bírónak nincs befolyása a közvetítői eljárás lefolytatására, nem ismerheti meg a közvetítői megbeszélések és az iratok tartalmát, a közvetítői eljárást követően nem hallgathatja meg a közvetítőt sem tanúként, sem szakértőként. A közvetítőt titoktartási kötelezettség terheli.

A bírósági közvetítői eljárás ingyenes, ha pedig a felek megállapodást kötnek, a folyamatban lévő perben illetékkedvezményben részesülnek.

A szakmai nappal kapcsolatban megjelent összefoglalót itt hallgathatja meg.Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében tevékenykedő bírósági közvetítők ügyfélfogadási rendje és elérhetőségeik:

Dr. Grajczárik Tünde
Ügyfélfogadási idő: minden hétfő 8:00 órától 15:00 óráig
Ügyfélfogadási hely: Nyíregyháza, Bocskai u. 2., fszt. 28. számú szoba
Telefonszáma: 42/523-800, mellék: 785
E-mail címe: grajczarikt@nyhaza.birosag.hu

Dr. Fedor Anett
Ügyfélfogadási idő: minden szerda 8:00 órától 15:00 óráig
Ügyfélfogadási hely: Nyíregyháza, Bocskai u. 2., fszt. 28. számú szoba
Telefonszáma: 42/523-800, mellék: 884
E-mail címe: fedora@nyiregyhazit.birosag.hu

Akinek nincs peres ügye folyamatban, és nem kíván pereskedni a vitás ügyben, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium honlapján található névjegyzékben szereplő közvetítők közül választhat, ám az általuk nyújtott közvetítés nem ingyenes.