Mediációs szobát avattak a Szegedi Törvényszéken

„Sikeres és népszerű ügyfeleink körében a mediáció” – hangzott el azon a sajtótájékoztatón, amit 2014. október 13-án tartottak a Szegedi Törvényszéken kialakított Mediációs szoba átadása alkalmából.
 
A sajtótájékoztató keretében Dr. Tárkány-Szűcs Babett, a törvényszék elnöke bemutatta a Szegedi Törvényszék mediáció terén elért eredményeit, valamint a mediációs tevékenységet folytató kollégákat. Kiemelte Szeged részt vett a 2009-2010-ben folytatott kísérleti mediációs programban, amelynek tapasztalatai alapján 2012. október 1-jén indult meg a közvetítői tevékenység a törvényszéken.
 
Az eltelt közel két év során folyamatosan fejlesztésre került az intézmény, amelynek keretében ma 4 fő (dr. Kallai Violetta, Kanyáriné dr. Tuska Mariann, dr. Bródiné dr. Pördi Ágnes és dr. Molnár Mária bírósági titkár) lát el közvetítői tevékenységet a Szegedi Törvényszéken. Munkájukat dr. Pintérné dr. Pipicz Gizella bírónő koordinálja, aki maga is végez közvetítői tevékenységet. Mindannyian sikeresen elvégezték az Országos Bírósági Hivatal által szervezett közvetítői képzést.
 
A Szegedi Törvényszék elnöke Mediációs munkacsoportot hívott életre, amelynek javaslatai alapján elnöki utasítás készült, amely tartalmazza a bírósági közvetítéssel kapcsolatos szabályzatot ennek keretében a Szegedi Törvényszék
 
  • népszerűsíti a mediációt szóróanyagokon, valamint a panasznapon keresztül;
  • a bírák figyelmét folyamatosan felhívja arra, hogy tájékoztassák az ügyfeleket és képviselőiket a közvetítés lehetőségéről;
  • az új Ptk. hatályba lépésétől kezdődően a polgári bírák részére közvetítői tájékoztatót és végzésmintákat készített;
  • folyamatos kapcsolatot tart a koordinátoron keresztül az Országos Bírósági Hivatallal, a Szegedi Ügyvédi Kamarával, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Jogi Segítségnyújtó Szolgálatával, az SZTE Állam,- és Jogtudományi Karának Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszékével, ez utóbbi esetében a diákköri munka keretében az érdeklődő joghallgatók számára a közvetítő eljárásról tájékoztatást ad, és a gyakorlatban mutatja be a közvetítés folyamatát.
A mediáció eredményességét a statisztikai adatok is alátámasztják. Míg 2012 utolsó negyedévében 7-en, addig a 2013-as évben 23-an, 2014-ben első három negyedévben összesen 94 fő vette igénybe ezen permegelőző eljárást. A közel négyszeresére nőtt érdeklődés tette indokolttá a ma bemutatott fejlesztéseket.
 
A Szegedi Törvényszéken ezidáig a Szeged Tisza Lajos krt. 2-4. szám alatti épületben folyt a mediációs tevékenység, amely azonban dolgozószobaként is funkcionált.
 
A mai napon átadásra került szobát a törvényszék központi épületében a Szeged, Széchenyi tér 4. szám alatt alakítottuk ki és kizárólag közvetítői tevékenység folytatására fog szolgálni a jövőben. Az önálló, kifejezetten erre a célra kialakított helyiség a közvetítés zavartalan, nyugodt és megfelelő környezetbe történő helyezését szolgálja.
 
 
Mint azt Dr. Tárkány-Szűcs Babett kiemelte nem csak a szegedi lakosokra gondolnak a jövőben, ezért 2014. október 1-jétől a mediáció intézménye kiterjed a nem szegedi székhelyű bíróságokra is, így a közvetítők előre meghatározott napokon a hódmezővásárhelyi, a makói és a szentesi járásbíróságokon helyben fogadják az ott lakókat. Az intézkedés elsődleges célja, hogy az ügyfelek számára egyszerűsítsék és megkönnyítsék a bírósághoz történő hozzáférés ezen módját is.
 
A Szegedi Törvényszék a jövőben is elkötelezett a mediáció intézményének továbbfejlesztése iránt hiszen ez az alternatív vitarendezési eljárás mind ügyfeleink, mind a bíróság számára hasznos eszközként elősegítheti az eljárások időszerűbb és költséghatékonyabb befejezését.
 
A mediációs szobáról készült képek megtekinthetők itt.
 
Szeged, 2014. október 14. 
 
A Szegedi Törvényszék Sajtóosztálya