Megkezdődött a büntető kollégiumvezetők országos értekezlete

A büntető kollégiumvezetők idei első országos értekezletének az Egri Törvényszék felújított épületébe adott otthont 2018. június 5-8. között. A tanácskozáson a Kúria bíráin, valamint ítélőtáblák és törvényszékek büntető kollégiumainak vezetőin kívül meghívottként részt vesznek a Legfőbb Ügyészség, az Igazságügyi Minisztérium és a Magyar Ügyvédi Kamara képviselői is. 
 
Az értekezletet dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke nyitotta meg. Elmondta, hogy a kollégiumvezetők feladata kettős, ugyanis a jogszabályok, a joggyakorlat ismeretén, az egyes ügyek elbírálásán túl a mellettük dolgozó bírókért is felelősek. Ennek megteremtéséhez elengedhetetlenül szükséges a határozott vezetés, a körültekintés és az együttműködés. 
 
Kiemelte az Európai Bizottság által közzétett igazságügyi eredménytáblán a magyar bíróságok által elért eredményeket. Az elsőfokú civilisztikai perek intézésének időszerűségével kapcsolatban a magyar bíróságok az Európai Unióban az ötödik legjobb mutatóval büszkélkedhetnek. A polgári, gazdasági és közigazgatási ügyszakban a magyar bíróságokon továbbá a negyedik legkisebb az ügyhátralék, az ügyfelek elégedettsége terén pedig a második legjobb eredményt érték el a magyar bíróságok. 
 
 
A tanácskozáson dr. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészségi ügyész összegezte a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni európai szakértők (Moneyval) ajánlásainak hazai érvényesülését vizsgáló munkacsoport megállapításait, amelynek elkészítésében a Kúria, az OBH és a Legfőbb Ügyészség munkatársai működtek közre. 
 
Dr. Fülöp Natasa, az E-kódex Be. projekt szakmai vezetője tájékoztatta a résztvevőket az új Be. alkalmazására való felkészülés állásáról és az aktuális igazgatási feladatokról.
 
Az értekezletet vendégül látó Egri Törvényszék elnöke, dr. Nyíri Beáta bemutatta a törvényszék felújított, de régi értékeit megőrző épületét, majd megtekintették a törvényszéken elsőként élesben is alkalmazott távmeghallgatási rendszert.
 
A büntető kollégiumvezetők országos értekezletének legfőbb témái az új Be-re való eddigi felkészülés során felmerült kérdések voltak. A péntekig tartó tanácskozáson a kúriai bírák és a kollégiumvezetők számos problémát érintően foglalnak állást az egységes jogalkalmazás érdekében.