Megkezdődött a több mint 51 ezer civil beszámoló feldolgozása

A május 31-i határidőig összesen 51.765 civil beszámoló érkezett az Országos Bírósági Hivatalba, ebből 29.700 elektronikus formában. A beszámolók feldolgozása nem kis feladat, az OBH munkatársai megfeszített tempóban dolgoznak.

A civil szervezetek beszámolóinak feldolgozása minden évben komoly feladat, ráadásul idén közel húszezerrel több beszámoló is érkezett, mint tavaly. Tovább nehezíti a munkát, hogy a beszámolók csaknem fele az utolsó napokban, dömpingszerűen érkezett meg az OBH-ba.

Változások a civil szervezetekkel kapcsolatban

A tavaly tavasszal hatályba lépett új Ptk. szerint annak az alapítványnak, illetve egyesületnek, amely ezt követően módosítja a létesítő okiratát, alapszabályát vagy alapító okiratát, felül kell vizsgálnia és szükség szerint az új törvény szabályainak megfelelően módosítania kell azt legkésőbb jövő tavaszig, tehát 2016. március 15-ig.

Mindezekre figyelemmel az Országos Bírósági Hivatal a törvényszékekkel együttműködve okiratsablonokat készített el az alapítványok, egyesületek, illetve sportegyesületek számára, amelyek alkalmazását javasoljuk mind új szervezet létrehozásakor, mind akkor, amikor egy már működő szervezet a létesítő okiratát módosítani kényszerül az új Ptk. miatt. Az okiratsablonok a www.birosag.hu oldalon a „Civil szervezetek” menüpontban tölthetőek le.

A sablonok a jelenlegi bírói gyakorlat alapján az új Ptk-nak megfelelően kerültek megszövegezésre, és mindhárom előbb említett szervezet (egyesület, alapítvány, sportegyesület) vonatkozásában készült olyan okiratsablon is, amely a közhasznúsági törvénynek is megfelel. Fontos, hogy nemcsak a létesítő okiratokra nézve, hanem az egyes becsatolandó mellékletekre, így pl. a tisztségelfogadó nyilatkozatokra vagy a székhelyhasználatot engedélyező okiratra, stb. nézve is készültek sablonok. A menüpontban megtalálhatóak továbbá a részletes kitöltési útmutatók, segédanyagok, minden a változással kapcsolatos friss információ és tudnivaló.
Azon szervezeteknek ugyanakkor, amelyek 2014. március 15. után nyújtottak be kérelmet a bíróságon a közhasznúságuk megújítása miatt, létesítő okiratukat már módosítaniuk kellett az új Ptk-nak megfelelően. Tehát ezen szervezeteknek, amelyek már megkapták az új közhasznúságot, nem kell újabb változásbejegyzési eljárást indítaniuk sem az új Ptk- nak való megfelelés, sem a közhasznúság megújítása miatt.

Kérjük kísérjék figyelemmel a civil szervezetekkel kapcsolatos tájékoztatásokat, illetve keressék a törvényszékeken meghirdetett úgynevezett „Civil napokat”, amelyeken kollégáink készséggel válaszolnak a felmerülő kérdésekre!

Budapest, 2015. június 5.