„Micimackó mézfüggősége” címmel perszimuláció fogyatékossággal élő fiataloknak a Miskolci Törvényszéken

A Miskolci Törvényszék nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a fogyatékossággal élők is részt vegyenek a „Nyitott Bíróság” programban. Ennek érdekében a bíróság 2013 tavaszán felvette a kapcsolatot a Martin János Szakképző Iskolával, ahol hátrányos helyzetű tanulási, beilleszkedési nehézségekkel küzdő tanköteles és a tankötelezettségen már túl lévő fiatalokat oktatnak. Dr. Csillám Katalin, a Miskolci Törvényszék elnökhelyettese szerint a gyerekek nagyon nyitottak, minden érdekli őket, ami egy egészséges tizenévest foglalkoztat.

- Miért fontos, hogy a fogyatékkal élőkkel is megismertessék az igazságszolgáltatást, a bíróságok tevékenységét?
- Két okból is fontos. Egyfelől saját érdekük, hogy szintjüknek megfelelően megismerjék azokat a többletjogokat, illetve kötelezettségeket, amelyek rájuk vonatkoznak, legyen az munkavállaláshoz, munkavédelmi előíráshoz, a biztonságos munkahelyi környezethez fűződő speciális jog, követelmény, vagy éppen az akadálymentesítéssel kapcsolatos információ. Másfelől azzal, hogy kicsit közelebb visszük hozzájuk a bíróságon folyó munkát, egyebek között azt szeretnénk velük megértetni, hogy nem kell félni. Igyekszünk oldani azt a bizalmatlanságot, stresszt, amelyet egy ilyen – például tárgyalótermi - szituáció előidézhet. Persze az ő esetükben más módszereket kell alkalmazni. Mondok egy példát. A perszimulációról már mindenki hallott. Ahhoz, hogy ez náluk is hatékony legyen, az ő szintjüknek megfelelően egy úgynevezett „Micimackó mézfüggősége” című játékkal jelenítettük meg a bírósági tárgyalást. Vádlottként Micimackó és Róbert Gida szerepelt, illetve a tanúkat, ügyészeket, ügyvédeket is a Walt Disney figurák testesítették meg. A játékos perszimuláció segítségével el tudták határolni egymástól az ügyészséget, a rendőrséget, megtudták, hogy kinek mi a feladata, de azt is megtanulták, hogy tanúként is meg kell jelenni a bíróságon, és csak az igazat szabad mondani.

- A gyerekek kaptak segítséget ezekhez a szerepekhez?
- Igen, a tanárok nagyon sokat segítettek nekik ebben a perszimulációs játékban. De bennünket is elláttak jótanácsokkal. Mielőtt hozzákezdtünk a munkához, elmentünk a Martin János Szakképző Iskolába, ahol tanköteles és már nem tanköteles hátrányos helyzetű, tanulási, beilleszkedési nehézségekkel küzdő fogyatékosokat oktatnak. A pedagógusok körbevezettek minket az iskolában, bemutatták a gyerekeket, elmondták, hogy milyen foglalkozásokon vesznek részt, illetve milyen fogyatékossággal élnek. Nekünk ugyanis ehhez kellett igazítanunk az előadásaink tartalmát és formáját is.

- Mondhatjuk tehát, hogy egy kölcsönös ismerkedés előzte meg az együttműködést?
- Pontosan így van. A siker érdekében szorosan együttműködött a bíróság és a csodálatos munkát végző tanári kar.

- Nyitottak ezek a gyerekek, fiatal felnőttek az ilyen jellegű információk, szituációk iránt?
- Nagyon nyitottak és felszabadultak. Mesélnek az életükről, a családjukról, a szüleik esetleges válásáról. Elmondják, hogy „facebook-oznak”, így azt is meg tudjuk velük beszélni, hogy ennek milyen veszélyei lehetnek. El sem tudja képzelni, hogy egy-egy előadáson mennyi kérdést zúdítanak ránk!

- Leggyakrabban milyen konkrét kérdések, problémák foglalkoztatják őket?
- Általában ismerik a közérdeklődésre számottartó büntetőügyeket, azokra vonatkozóan tesznek fel kérdést. De kíváncsiak a halálbüntetéssel kapcsolatos felvetésekre is. Aztán, ha például kölcsönadott valakinek pénzt, hogyan kell visszkérni, baj-e, ha sokat „facebookozik”, vagy ha bliccel a villamoson. Tehát mindaz érdekli őket, ami egy egészséges középiskolás gyereket foglalkoztat.

- Ez egy újkeletű kapcsolat az iskolával, vagy már régebb óta működik?
- Az OBH 2012-ben hirdette meg a Nyitott Bíróság programot. Mi 2012 őszén csatlakoztunk, de a fogyatékkal élőkkel 2013 tavaszától találkozunk.

- Az eltelt egy év tapasztalatai alapján Ön szerint van hatása ezeknek a programoknak?
- Kifejezetten pozitív hatása van. És persze mindig mindent tovább lehet fejleszteni. Most nagyon-nagyon kérik a tárgyalás-látogatás megszervezését, amit meg is fogunk tenni. Ehhez azonban komolyabb előkészítő munkára van szükség, hiszen nyilván nemcsak beültetjük őket egy tárgyalásra, hanem előtte elmagyarázzuk, utána megtárgyaljuk az ott történteket. Előtte pedig fel kell őket készíteni arra, hogy miként kell viselkedni a tárgyalóteremben, hogy közbeszólásokkal nem zavarhatják meg az eseményeket, azaz meg kell tartani a tárgyalás rendjét, hogy ne csorbuljon a bíróság tekintélye.  

- Ez is egy tanulási lehetőség számukra?
- Így van. Összességében tehát sok mindent ad ez a program.

Budapest, 2014. július 1.