Minden gyermek joga - Zalaegerszegi Törvényszék

„A gyermek ember… Személy voltából következik, hogy vannak jogai. Joga van a törvények nyújtotta védelemre...”   (Nyíri Tamás)
 
Pontosan 26 évvel ezelőtt, 1989. november 20-án fogadta el az ENSZ  Közgyűlése  a gyermek jogairól szóló nemzetközi egyezményt (angolul: Convention on the Rights of the Child, CRC), amely 1990. szeptember 2-án lépett hatályba.
 
Az egyezményt 61 ország írta alá  akkor,  s azóta – az Egyesült Államok és Szomália kivételével – a világ összes országa jóváhagyta. A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1991 őszén ratifikálta a  egyezményt, amelyet az 1991. évi LXIV. törvénnyel hirdettek ki.
 
Az egyezmény a gyermeket, illetve a gyermekek jogait helyezi a középpontba, az eltérő jogrendszerekhez és kulturális különbségekhez igazodva általános alapelveket és alapvető kötelezettségeket fogalmaz meg. Az egyezmény célja biztosítani az alapvető emberi jogok megvalósulását a gyermekek tekintetében. Meghatározó alapelvei: a diszkrimináció tilalma, a gyermek mindenek felett álló érdeke, valamint a gyermek meghallgatáshoz való joga. Az egyezmény szerint az állam köteles törvényhozási és végrehajtási szinten a gyermeki jogokat biztosítani és védeni.
 
A gyermekek jogainak érvényesülését az Országos Bírósági Hivatal (OBH), illetve hazánk bíróságai is kiemelt ügyként kezelik. Az OBH néhány évvel ezelőtt megalkotta a Gyermekközpontú igazságszolgáltatás rendszert, amely az elérhető legmagasabb szinten biztosítja a gyermekek jogainak tiszteletben tartását,  hatékony érvényesítését és fokozott védelmét. Elsődleges szempontként érvényre  juttatja   a gyermekek részvételével folyó, vagy őket érintő minden ügyben a gyermekek mindenek felett álló érdekeit, mint alapjogot.
 
A kicsiknek a bíróságokon például speciális gyermekmeghallgató szobákat alakítottak ki, ahol nyugodt, a gyermekekre szabott játékos légkörben folytatható le a kiskorúak meghallgatása egy-egy ügy kapcsán. A nagyobb gyermekek a bíróságok honlapjain (http://birosag.hu/tudjon-meg-tobbet/gyermekkozpontu-igazsagszolgaltatas/gyerekeknek-fiataloknak) részletesen tájékozódhatnak az őket érintő kérdésekről, de számukra már  több kiadvány is készült. A 21. század tendenciáját követve több bíróság – köztük az elsők között a Zalaegerszegi Törvényszék - is elindította  Facebook oldalát, amelyen keresztül a fiatal generáció könnyen és célzottan megszólítható. 
 
Kiemelt résztvevői a gyermekek az OBH Nyitott bíróság programjának. Ennek keretében bírók,  bírósági titkárok többek között  rendkívüli osztályfőnöki órákat, perszimulációt tartanak, amelyek keretében a gyermekek megismerkednek a jogrendszerrel,  saját jogaikkal, kötelezettségeikkel, megtudhatják, mi történik akkor, ha ők is érintettek / érintettek lesznek  egy-egy  polgári vagy netán büntetőügy kapcsán.  
 
 
 
Kiadványajánló:
 
 
 
 
Zalaegerszeg, 2015. november 20.