Módosul a felszámolók kijelölése

A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló törvény a 2014. március 15-i hatályba lépést követően módosítja a Csődtörvénynek a felszámoló kijelölésére vonatkozó rendelkezéseit is.

Míg a korábbi jogi szabályozás indokolási és közzétételi kötelezettséget írt elő a bírónak, ha eltért a javasolt felszámoló személyétől, addig az új rendelkezés 2014. március 15-től már egyáltalán nem teszi lehetővé, hogy a bíró eltérjen az elektronikus kiválasztás által javasolt felszámoló személyétől.

Az új szabályozás értelmében a felszámoló kirendelése átlátható, ellenőrizhető módszertan szerint és olyan elvek alapján történhet, amelyek biztosítják az eljárás hatékony lefolytatásához szükséges kapacitásokat, a felszámolók arányos munkaterhelését továbbá figyelembe veszik a felszámoló és az adós gazdálkodó szervezet földrajzi elhelyezkedését. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal közzétette a február 15-től hatályos új felszámolói névjegyzéket.

E módosítással együtt szigorodtak a felszámolókkal, felszámolóbiztosokkal szemben támasztott követelmények és szankciók is. Az a felszámolóbiztos, akit jogszabálysértése miatt a bíróság a csődeljárásból vagy a felszámolási eljárásból felmentett, 3 évig felszámolóbiztosként nem nevezhető ki.

A 2014. március 15-e előtt kirendelt és az új névjegyzékben nem szereplő felszámolók felmentéséről a törvény egyértelműen rendelkezik: a felszámolók névjegyzékét vezető szerv az egyes ügyekben jogszabálysértés miatt jogerősen felmentett felszámolókról hatósági nyilvántartást vezet, amely nyilvántartásból a bíróságok és a felszámolók elektronikus úton adatszolgáltatást kérhetnek.

Budapest, 2014. március 11.