Módosultak a civil szervezetek anyagi, működési és eljárásjogi szabályai

Az egyszerűsítés érdekében 2017. január 1-jével módosultak a Ptk. egyesületekre vonatkozó rendelkezései, valamint 2017. március 1-jével a Cnytv.-ben és az Ectv.-ben meghatározott működési szabályok. 
 
Módosultak a civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezetek működésére és nyilvántartására vonatkozó jogszabályok. 
 
Az egyszerűsítés érdekében 2017. január 1-jével módosultak a Ptk. egyesületekre vonatkozó rendelkezései, valamint 2017. március 1-jével  Cnytv.-ben és az Ectv.-ben meghatározott működési szabályok. 
 
A módosulások következtében hatályba lépett új rendelkezésekről készített összefoglaló anyag itt tekinthető meg.