„Mozgásban Zala” - Évet értékeltek a zalai bíróságok

A Zalaegerszegi Törvényszék ápolja a XIX. század hagyományait és felkészült a XXI. század kihívásaira - hangzott el dr. Handó Tündétől, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökétől az előző évet értékelő zalai összbírói értekezleten 2016. április 05-én.
 
A 2015. évet áttekintő értekezlet előtt dr. Handó Tünde, az OBH elnöke,  dr. Sorok Norbert, a törvényszék elnöke, dr. Makai Lajos, a Pécsi Ítélőtábla elnöke, a Magyar Bírói Egyesület elnöke, illetve dr. Hajdu István, a Pécsi Járásbíróság elnöke, az Országos Bírói Tanács tagja tartott sajtótájékoztatót a Zalaegerszegi Törvényszéken.
 
- Mozgásban Zala - ez volt a 2015-ös év jellemzője - összegzett dr. Sorok Norbert törvényszéki elnök, aki tájékoztatójában vázolta: változásokkal teli, a feladatok széles skáláját felvonultató, mozgalmas, kiívásokkal tűzdelt  évet zártak a zalai bíróságok. Az illegális migráció, a magáncsőd új intézménye, a pénzügyi békéltető testületek határozatainak felülvizsgálata mind-mind többletfeladatot rótt a bíróságokra. Mindemellett időszerű, s megalapozott ítélkezési munka zajlott: járásbírósági szinten mindössze egy darab 5 éven túli ügy maradt folyamatban polgári ügyszakban. (Ez az ügyek 0,1 %-át teszi ki, szemben a 0,6%-os országos átlaggal.) A Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon az ügyek túlnyomó részét 3 hónapon belül befejezték, s a közigazgatási ügyszakban nem maradt 2 éven túli ügy tavaly. Ugyancsak nem maradt 2 év felett folyamatban per  a törvényszéki I. fokon a gazdasági és a büntető ügyek körében, s a Zalaegerszegi Törvényszéken az I. fokon folyamatban maradt polgári, gazdasági és büntető perek időszerűségi mutatói általában is az országos átlagnál jóval kedvezőbbek. A polgári perek 53,3%-a, a büntető perek 81,8%-a 3 hónapnál nem régebbi. Ez utóbbi adattal a Zalaegerszegi Törvényszék a törvényszékek között első helyen áll. A törvényszéken másodfokon befejezett ügyek időszerűsége büntető ügyszakban országosan kiemelkedő: e tekintetben a törvényszékek rangsorában az első helyen áll Zala megye. 
 
Nagy hangsúlyt kapott az Országos Bírósági Hivatal által meghirdetett „Szolgáltató bíróságokért” program 2015-ben. Ennek részeként együttműködési megállapodások köttettek, ügyfél-elégedettség mérés indult, dolgozói viselkedési ajánlás, ügyfél charta készült, s a bíróságok népszerűsítették a bírósági közvetítés intézményét is. Sor került a Civil Információs Napra, s a törvényszék csatlakozott a Házasság hete, illetve a Múzeumok Éjszakája programsorozathoz is. Minden bíróságon biztosítva van a wi-fi hozzáférés, és tájékoztató laptévék vannak kihelyezve az ügyfelek informálása céljából. 
 
Dr. Makai Lajos, a Pécsi Ítélőtábla elnöke, Magyar Bírói Egyesület elnöke elmondta: az ítélőtábla illetékessége alá tartozó törvényszékek közül a zalaegerszegi ügyek kisebb szeletét képezik a  táblai ügyérkezésnek. Büntetőügyekben például nem volt, s a polgári ügyekben pedig csak minimális számú volt a hatályon kívül helyezés, s csökkent az ügyek pertartama is. Mindezek a zalai ítélkezés hatékonyságát, megalapozottságát, illetve időszerűségét támasztják alá.
 
Az Országos Bírói Tanács (OBT) képviseletében dr. Hajdu István elmondta, hogy az OBT 2015-ben folytatta a korábbi évek havi ülésezési gyakorlatát, amely során 112 határozatot hozott az elmúlt egy év alatt, s a 2014-ben előkészített Etikai Kódex is hatályba lépett 2015. január 1-jén.  Az OBT tagja kiemelte: az OBT  2015-ben kérelemre állást foglalt a bírók egy-egy rendezvényen (pl. Budapest Pride, a székely autonómia melletti tüntetés) való részvételének lehetőségéről. Az OBT általános állásfoglalása szerint olyan programon, s olyan módon vehet részt a bíró, hogy ne sértse a bírói függetlenség, illetve pártatlanság elvét. 
 
- Sokszor hallani a médiában: a reformok működnek. Elmondható, hogy a bírósági reformok is működnek - kezdte tájékoztatóját dr. Handó Tünde, az OBH elnöke. Majd egy Deák-idézettel folytatta: „... nemzeti csinoskodásunk haladásával változván az idő szelleme, sok régit  el kell törleni, sok újat alkotni, sokat  javítva változtatni”. 
 
 
A javítva változtatni - avagy hogyan lehet jobban működni, hogy lehet összekapcsolódni a társadalmi környezettel, s elnyerni, megszolgálni a bizalmat - Deák korában, s ma is ugyanolyan fontos. 
Tavaly másfél millió új ügy érkezett a hazai bíróságokra, és ennél 30 ezerrel többet zártak le,  amely révén tovább csökkent a folyamatban lévő ügyek száma. Az ügyek 86 %-a  első fokon jogerős, s az elmúlt 2 évben az ügyek 0,1 %-át helyezték csak hatályon kívül. Mindez a magyar bíróságok munkáját, az ítélkezés minőségét mutatja, és ebben a tekintetben a zalai bíróságok az ország élvonalába tartoznak - jelentette ki az OBH elnöke, aki kitért a XXI. század kihívásaira is. Mint mondta, ez a század az internetes, tértől és időtől függetlenül igénybe vehető szolgáltatásokról szól. Ehhez igazodik a bírósági rendszer, illetve a bírósági szolgáltatások rendszere is. 2014-től lehetőség van elektronikus kereset beadásra, s a civil szervezetek ugyancsak e formában adhatják be a beadványaikat, beszámolóikat - 2015-ben 83 ezer beszámolóból 46 ezer érkezett e-formában -, s az ún. „hírvivő” projekt sms, illetve e-mailes értesítője is az ügyfelek rendelkezésére áll, akiket  elektronikus iratminták is segítenek beadványaik elkészítésében.  
 
Zárszavában dr. Handó Tündétől kiemelte: az egerszegi  törvényszéken példás együttműködésben dolgoznak a vezetők, s ezzel előre viszik a szervezetet, az együttműködési megállapodások révén pedig a társadalmi közeget, közösséget is magukkal tudják vinni ezen az  úton. 
 
A sajtótájékoztatót követően került sor az zalai bíróságokon dolgozó bírók, titkárok, osztályvezetők részvételével az összbírói értekezletre, amelyen dr. Sorok Norbert kinevezést, dr. Hajdu István és dr. Handó Tünde elismeréseket is átadott.
 
 
Zalaegerszeg, április 5.