MTA tudományos ülés és kötetbemutató a Zalaegerszegi Törvényszéken

2014. június 13-án, 10 órai kezdettel a Zalaegerszegi Törvényszék ad otthont a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottság Büntetőjogi Munkabizottsága tudományos ülésének. A tanácskozáson bemutatják a bizottság gondozásában megjelenő Büntetőjogi Tanulmányok XV. kötetét.
 
A XV. jubileumi kötetben 15 tanulmány fogja át a büntetőjog területét. „Első felében kaptak helyet a jogtörténeti-elmélet művek, s ha ezek által az olvasó kellően ráhangolódott a bűnügyi tudományokra, a következő tanulmányokkal megmerítkezhet a mindennapi jogalkalmazás sűrűjében” - olvasható a szerkesztő, dr. Jungi Eszter bevezetőjében.  A kiadványban több zalai szerző írása is fellelhető. Dr. Horváth Zsolt, a Lenti Járásbíróság elnöke a zalai bíróságok munkájának hatalmi megítélését boncolgatja a szocializmus idejéből, Schábné dr. Proszonyák Éva nagykanizsai bíró  „Az ítélkezéshez nem jog kell, hanem ok” címmel publikált a törvényes vád kapcsán, dr. Tolnai Orsolya, a Zalaegerszegi Törvényszék fogalmazója pedig a szexuális zavarokat, illetve a gyermekek szexuális bántalmazásának kategóriáit vette számba. 
 
Bár a kötet alapvetően  szakmai, a benne foglalt írások olyan témákat is feszegetnek, amelyek a laikus közönséget is érdekelhetik: 
 
Kahler Frigyes – Zinner Tibor: Homo homini lupus – avagy a koncepciós ítélkezés jogállami álarcban
Horváth Zsolt: A zalai bíróságok munkájának hatalmi megítélése a szocializmus idején – bírósági beszámolók tükrében
Rózsa Mária: Csatár, hátvéd, kapus és labdaszedő is egyben? Meddig bírják a bírók? 
Schábné Proszonyák Éva: „Az ítélkezéshez nem jog kell, hanem ok”
Szakácsné Vöő Márta: Elmélkedés a bizonyítás ésszerű terjedelméről egy konkrét ügy kapcsán   
Jungi Eszter: „Kisördögök” az ügyvitelben 
Németh Miklós: A „favágás” továbbra sem könnyű munka
Polgár András: Batta újjászületése..
Novák Zsófia: A jogos védelem jogintézményének történelmi fejlődése, szabályozási megoldásai 
Bécsi Katalin: A védői függetlenség és a tisztességes eljáráshoz való jog
Varga Karolina: Sikertörténet a magyar integrációban?
Tolnai Orsolya: A szexuális zavarok és a gyermekek szexuális bántalmazása
Gröpler Anita: A Büntető Törvénykönyv új intézkedése a helyreállító igazságszolgáltatás jegyében – A jóvátételi munka előzményei és szabályozása
Bodnár Zsolt: A cigánybűnözéssel kapcsolatos kutatások eredményei és következtetései a kezdetektől napjainkig.
Stancig Zoltán: Küzdelem a jelentős mennyiségű kábítószer ellen
 
A bizottság éves munkájának tetőpontja az új kötet bemutatója, amely egyben elindítja a következő dolgozatok gyűjtését is. Ezek közül várhatóan az év végén választja ki a bizottság a következő kötet  tartalmát.
 
Zalaegerszeg, 2014. június 11.