Munkateher-mérés és motiváció a minőségi és időszerű ítélkezésért

Magyarország szuverenitásának meghatározó eleme a bíróság és a bíráskodás. Az Alaptörvény értelmében a bírák nem befolyásolhatóak és nem utasíthatóak, a felek által meghatározott vitás kérdéseket a  jogszabályok szabta keretek között vizsgálják. A minőségi ítélkezésben olyan, a külvilág számára láthatatlan tényezőknek is szerepük van, mint az, hogy mennyi ideje van a bírónak a felkészülésre vagy milyen új jogszabályokat kell elsajátítania. Ezért kiemelten fontos a bírák munkaterhének mérése - hangsúlyozta az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Debreceni Ítélőtábla és a Debreceni Törvényszék összbírói értekezletét megelőző sajtótájékoztatón, 2018. május 17-én.
 
Dr. Handó Tünde kiemelte, hogy a debreceni bírák 2012-ben még nagy munkateherrel dolgoztak, 2017-ben azonban az ország élére törtek. Az elmúlt 5 évben a két éven túl folyamatban maradt peres ügyeik számát 76%-kal csökkentették. Hozzátette, a fejlődés annak is köszönhető, hogy a bírósági vezetők a munkavégzéshez szükséges jó körülményeket biztosítják. Debrecenben a bírák szép épületben dolgoznak, lehetőségük van tudományos fokozat elérésére, oktatói tevékenységre, de akár művészi képességeiket is megmutathatják. Itt alakították ki azt az igazgatási és motivációs rendszert - az úgynevezett „Debreceni-modellt” -, amely több bíróságon is mintaként szolgál. Az OBH is felkarolta a kezdeményezést, honlapján is közzétette a bírák munkateljesítményére vonatkozó adatokat, diagramokat, amelyek alapján vizsgálható, melyik bíróság tud segíteni más, nagy ügyteherrel dolgozó bíróságnak, illetve hol lehet indokolt a segítség.
 
Dr. Kahler Ilona, a Debreceni Törvényszék elnöke elmondta: Hajdú-Bihar megye bíróságaira 2017-ben 76.091 ügy érkezett, azonban a befejezett ügyek száma meghaladta az érkezettekét. A Debreceni Törvényszék járásbíróságain polgári ügyszakban az ügyek 91%-a, a közigazgatási perekben az ügyek 99,8%-a egy éven belül befejeződött. Elmondta, hogy a "Debreceni modellről" a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán tudományos munka született. Az inspiráló munkahelyi légkör, a támogató szakmai környezet, a vezetői képességek fejlesztése és a folyamatos vezetői visszacsatolás az, ami a motivációs rendszer céljait szolgálja.
 
Dr. Balla Lajos, a Debreceni Ítélőtábla elnöke a törvényszék munkáját értékelve kiemelte: a tárgyalási napok száma is mutatja, hogy egy összeforrott bírói kar dolgozik a megyében, akik az ügyfelek érdekeit szem előtt tartva igyekeznek minél rövidebb időn belül megalapozott döntést hozni. Az ítélkezés magas színvonalú, az ítélőtábla egy civilisztikai ügyet sem helyezett hatályon kívül. Az ítélőtábla munkájáról szólva hangsúlyozta, hogy gyors és nagyon jó színvonalú az ítélkezés, az elmúlt évben például 2082 ügy 3 hónapon belül befejeződött.