Négyoldalú szakmai egyeztetést tartottak a Szegedi Törvényszéken

A Szegedi Törvényszék 2013. április 30. napján négyoldalú egyeztetést tartott a Szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény  alkalmazása kapcsán az egységes jogalkalmazás biztosítása és a szükséges jogszabály módosítások megtárgyalása érdekében.

Az egyeztetésen az Országos Bírósági Hivatal (OBH), a Szegedi Ítélőtábla, a Gyulai és a Kecskeméti és a Szegedi Törvényszék, a Szegedi Járási Ügyészség, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, a Szegedi Ügyvédi Kamara, a Szegedi, a Hódmezővásárhelyi, a Makói, a Szentesi, a Mórahalmi és a Csongrádi Járási Hivatal képviselői voltak jelen.

Dr. Joó Attila, a Szegedi Törvényszék Büntető Kollégiumának vezetője ismertette a kollégium állásfoglalását az egyes eljárások megindítása, lefolytatása, a bizonyítékok értékelése, az érdemi határozatok tartalma, a bírósági eljárásformák, valamint a végrehajtás szabályainak értelmezésére, továbbá a szabálysértési ügyekben lefoglalt bűnjelek kezelésének, tárolásának értelmezése vonatkozásában a bíróság által kialakított álláspontot is.

A Szabálysértési törvény módosításával kapcsolatos – az OBH elnöke által előterjesztett -  javaslatot dr. Stummer Attila, az Országos Bírósági Hivatal osztályvezetője, valamint dr. Gárdiánné dr. Kocsis Daniella, a Szegedi Járásbíróság titkára ismertette.

A Szegedi Törvényszék előtt 2013. március hónapban folyamatban lévő és indult szabálysértési ügyek vizsgálata kapcsán, dr. Handó Tünde, az OBH elnökének felkérésére elvégzett statisztikai kimutatásból a törvényszék illetékességi területén működő járásbíróságok és első fokú szabálysértési hatóságok gyakorlatából levonható következtetéseket a Szegedi Járásbíróság bírósági titkára, dr. Nánási Illés foglalta össze.

A találkozó kitűnő alapul szolgált a szabálysértési törvény alkalmazása kapcsán különböző területeken dolgozó társhatóságok gyakorlatának megismerésére, az eltérő joggyakorlatból eredő problémák megoldására, az egységes jogalkalmazás kialakítása érdekében.

A rendezvény résztvevői megállapodtak abban is, hogy a jövőben folyamatos jelzéssel élnek egymás irányába a szabálysértési eljárások minél gyorsabb, hatékonyabb és eredményesebb lefolytatása céljából és a jövőbeni tapasztalatok megtárgyalására a maihoz hasonló négyoldalú szakmai egyeztetés a társhatóságok részvételével rendszeresen megszervezésre kerül.
 

Szeged, 2013. április 30.