Nemzetközi magánjogunk megújítása

Nemzetközi magánjogunk megújítása címmel tartott előadást dr. Nemessányi Zoltán egyetemi adjunktus, az Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkára a Zalaegerszegi Törvényszék Dísztermében 2016. november 17. napján. A Zala Megyei Területi Ügyvédi Kamara és Zalaegerszegi Törvényszék 2016. február 1-jén kötött együttműködési megállapodást, amelyben közös képzések, oktatások szervezésében, megtartásában is megegyeztek a felek. 2016 májusában Prof. Dr. habil. Nochta Tibor, a Pécsi Tudományegyetem Állami- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszékének vezetője polgárjogi előadásával indult a programsorozat, majd dr. Kiss György, az NKE Államtudományi és Közigazgatás-tudományi Kar dékánja „A munkáltatói kárfelelősség szabályai – Sérelemdíj iránti igény érvényesítése a munkaügyi perben” címmel tartott ismertetőt. A Zalaegerszegi Törvényszék és a Zala Megyei Területi Ügyvédi Kamara közös szervezésű sorozatának harmadik előadója dr. Nemessányi Zoltán egyetemi adjunktus, az Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkára volt, aki Nemzetközi magánjogunk megújítása címmel tartott előadást az érdeklődőknek. 
 
Dr. Nemessányi Zoltán   a Zala Megyei Területi Ügyvédi Kamara és Zalaegerszegi Törvényszék szervezésében tartott előadáson 
 
 
Dr. Beznicza Árpád törvényszéki kollégiumvezető bevezetőjét követően az előadó - aki ellátja a Nemzetközi Magánjogi Kodifikációs Bizottság elnöki feladatait is – a bírákból, bírósági titkárokból, fogalmazókból, ügyvédekből és a közigazgatásban dolgozó jogászokból álló hallgatóságnak beszélt a kodifikáció indokairól, a tartalmi és szerkesztési dilemmákról, az egyes jogágakat és jogintézményeket érintő szabályozási feladatokról. A „száraz” téma ellenére az előadó mindvégig képes volt a figyelem fenntartására. Az előadás a hallgatóság kérdéseivel felszólalásaival és konzultációval zárult.
 
 
Zalaegerszeg, 2016. november 18.