Nők és gyermekek a migrációban - a Bírónők Egyesületének nemzetközi konferenciája Budapesten

A Bírónők Egyesülete második alkalommal rendezte meg Budapesten a Bírónők Nemzetközi Szervezetének Európa, Közel-Kelet valamint Észak-Afrika Régiót magába foglaló Regionális konferenciáját „Nők és gyermekek a migrációban” címmel. A csütörtökön kezdődött kétnapos tanácskozás témája a migráció kérdései, a gender kérdések fókuszba helyezése, mely különösen a nők és gyermekek helyzetét érinti. A rendezvényen jelen volt a Régió két igazgatója, hon. Anisa Dhanji (Egyesült Királyság) és hon. Mina Sougrati (Marokkói Királyság) is. 
 
A konferencia második napján az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese dr. Gyarmathy Judit felhívta a figyelmet arra, hogy példátlan és egyre növekvő számú férfi, nő és gyermek kér nemzetközi védelmet az Európai Unióban. Mint mondta, a nemek között nagymértékű egyenlőtlenség tapasztalható a menedékkérők esetében: a nők átlagosan a menedékkérők egyharmadát teszik ki. Az OBH elnökhelyettese elmondta, a magyar bíróságokon is érezhető a migráció kapcsán a megnövekedett ügyérkezés. Ezen ügyforgalmi kihívások kezelése nem kis feladat elé állította az OBH-t és a bírósági szervezetet, de az időszerűség – a törvény által előírt soron kívüli határidők megtartása – biztosított, és az ítélkezés szakszerűsége, minősége is garantált, hisz az ügyfelek között kiszolgáltatott, sérülékeny, különleges bánásmódot igénylő személyek vannak: nők, gyermekek.
 
Dr. Gyarmathy Judit elmondta, hogy a legvédtelenebbek jogainak megóvását szolgálja az OBH által 2012-ben indított „Gyermekközpontú igazságszolgáltatás” elnevezésű program, mely az elérhető legmagasabb szinten biztosítja a gyermekek jogainak tiszteletben tartását és hatékony érvényesítését. Emlékeztetett, hogy fontos felismerni az áldozatokat is, és velük szemben kellő érzékenységgel eljárni, olyan módon, hogy ne sérüljön a pártatlanság, elfogulatlanság követelménye sem, ebben segítséget a „Tanúgondozás és áldozatvédelem” országos program nyújt.
 
Végül megköszönte a Bírónők Egyesületének munkáját,  hogy közreműködnek abban, hogy az igazságszolgáltatás a hatékonyságon, időszerűségen és szakszerűségen túl az egyes társadalmi jelenségekre nyitott, és emberséges is legyen.