Nőtt a befejezett ügyek aránya a Debreceni Ítélőtáblán

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.évi CLXI. törvény (Bszi) 119. §-ának k) pontja rendelkezik arról, hogy a bíróság elnöke évente egyszer tájékoztatja az Országos Bírósági Hivatal elnökét, valamint az összbírói értekezletet és a bíróság más dolgozóit. 
 
A Debreceni Ítélőtáblán jelenleg 71 fő dolgozik, 24 bírói állás van betöltve.
 
2015-ben a Debreceni Ítélőtáblán az előző évből 440 ügy maradt folyamatban összesen 2352 ügy érkezett. 2462 ügyet fejezett be az ítélőtábla, ugyanakkor 2015 december 31-én 330 ügy maradt folyamatban.
2015-ben a Debreceni Ítélőtábla polgári ügyszaka 1623 ügyet fejezett be, 70 üggyel többet, mint amennyi érkezett. Ebben az ügyszakban a három hónap alatt befejezett ügyek aránya 79,9 százalék volt. Polgári ügyszakban 2015. december 31-én 249 ügy volt folyamatban.
 
2015-ben Debreceni Ítélőtábla büntető ügyszaka 839 ügyet fejezett be, melyből a három hónap alatt befejezett ügyek aránya 88 százalékos. Ebben az ügyszakban 2015.december 31-én 81 ügy maradt folyamatban. Dr. Balla Lajos, a Debreceni Ítélőtábla elnöke fontos feladatnak jelölte meg a 3 hónapon belül befejezett ügyekkel kapcsolatos pertartamok biztosítását. Az abszolút számokat tekintve a két ügyszakban együttesen is nőtt a befejezett ügyek aránya.
 
A Debreceni Ítélőtábla 2014-2015 évben is segítséget nyújtott a központi régió ítélkezési feladatainak teljesítéséhez. 100 polgári per és 100 gazdasági nem peres ügy befejezését vállalta. Ebből 2015 dec. 31-én 31 ügy volt még folyamatban. Az ítélőtábla 2016-ban is segíti a központi régió ítélkezései tevékenységét.
 
A 2012 szeptemberében indult Nyitott Bíróság programba a Debreceni Ítélőtábla a Debreceni Törvényszékkel együttműködve kapcsolódott be. A statisztikai adatok szerint 2015. december végéig az ítélőtábla munkatársai csaknem 1000 diákot tájékoztattak a bírósági rendszer működéséről, a jogkövető magatartás fontosságáról, valamint a jogi pálya lehetőségeiről. A diákok érdeklődésére való tekintettel, évente legalább két perszimulációt illetve pályaorientációs előadást és beszélgetést tartunk. Az Ifiházzal kötött együttműködési megállapodásnak köszönhetően pedig még több diákot tudunk 2016-ban bevonni a programba. 
 
2016-ban az ítélkezési tevékenységgel kapcsolatosan mindkét ügyszakban elsődleges cél, a 2015-re jellemző pertartam mutatók megtartása és nem csökkenhetnek az egyéb mennyiségi mutatók sem a tanácsok működését illetően. A bírónak, a bírói tanácsoknak továbbra is gyorsan, sokat és jól kell dolgozniuk. 
 
Debrecen, 2016. május12.