Növekszik a magyar igazságszolgáltatásba vetett bizalom - Magyarország 20 helyet javítva az 56. helyen áll egy világranglistán

A szombathelyi bíróság ugyan földrajzilag a határon helyezkedik el, az ítélkezés minőségét tekintve viszont az ország közepe – hangzott el a Szombathelyi Törvényszék összbírói értekezlete kapcsán tartott sajtótájékoztatón. 
 
Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Törvényszék eredményei közül kiemelte, hogy Szombathelyen az ügyek 90 %-a első fokon befejeződik, az országban a második legkevesebb a fellebbezések és hatályon kívül helyezések aránya a Szombathelyi Törvényszéken. Ennek magyarázatát a helyi lakosság erős igazságérzetében és a bíróság tekintélyében látta. 
 
Hangsúlyozta a bíróság eredményes működésének egyik elemeként a bírósági szervezetrendszerben dolgozók elhivatottságának fontosságát, amit vezetőként a közösség megerősítésével, az előrelépés lehetőségének biztosításával és a tárgyi környezet folyamatos fejlesztésével támogat az Országos Bírósági Hivatal a bírói életpálya modell kidolgozásával. Ezt támasztja alá az a világranglista is, amelyre az Európai Bizottság igazságügyi eredménytáblája hivatkozik. A ranglista szerint a magyar igazságszolgáltatásba vetett bizalom erősödött, Magyarország a korábbi felméréshez képest 20 helyet javítva az 56. helyen áll ebben a rangsorban.
 
Andor Szabolcs, a Szombathelyi Törvényszék elnöke 2015-ös év eredményeiről tájékoztatott. A Törvényszék bírói létszáma 48 fő, 2015-ös évben 1 főt áthelyeztek a Kúriára és 2 kinevezés történt.  
A bírók Szombathelyen is magas színvonalon és időszerűen ítélkeznek, a Törvényszék harcot indított az elhúzódó ügyekkel szemben. A befejezett ügyek száma meghaladja a beérkező ügyek számát, a folyamatban lévő ügyek száma 4 %-kal csökkent. Ugyanakkor nagy kihívás előtt áll a Törvényszék, ugyanis a peres ügyek száma a duplájára emelkedett. 
 
Az OBH pályázati forrásainak támogatásával a Törvényszék a munkakörnyezet fejlesztésére is hangsúlyt helyezett, 185 millió forint értékben felújítások és beruházások valósultak meg. Ezek között szerepelt tárgyalótermek felújítása, hordozható informatikai eszközök beszerzése pedig a munkavállalók munkakörnyezetének színvonalát javítja.  
 
A Törvényszék aktívan részt vesz az OBH által indított országos programokban. Az ügyfélközpontú ítélkezés kiemelt feladat, ezért a Törvényszék ügyfél kartát dolgozott ki és bevezette az ügyfél-elégedettség mérést. A tanúgondozási program keretében 2015-ben 400 tanú kereste meg a bíróságon működő 6 tanúgondozót azzal a céllal, hogy elkülönített helyiségben szeretne vallomást tenni. A Szombathelyi Törvényszék bíróságai a diákokat megszólító Nyitott Bíróság eseménysorozathoz is kapcsolódtak, a program sikerét mutatja, hogy a Törvényszél által, a tanulóknak szervezett programnak 600 résztvevője volt. 
 
Dr. Havasiné dr. Orbán Mária, a Győri Ítélőtábla elnöke kiemelte, hogy 2015-ben polgári ügyszakban 231, büntető ügyszakban 85 ügy érkezett a Szombathelyi Törvényszékről a másodfokú bíróságra. Elismerte a Törvényszék magas színvonalú ítélkezési tevékenységét, amit az is mutat, hogy az elmúlt évben nem volt olyan Szombathelyről érkezett ügy, amit hatályon kívül helyeztek volna. A szakmai együttműködés a Szombathelyi Törvényszékkel folyamatos és többirányú. 
 
Budapest, 2016. március 10.