Nyílt nap a Szolnoki Törvényszék bíróságain

A Polgári Igazságszolgáltatás Európai Napja alkalmából a Szolnoki Törvényszéken – a Szolnoki Járásbírósággal és a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bírósággal közösen – tartott nyílt nap rendezvényein a Szolnoki Varga Katalin Gimnázium osztályai vettek részt, összességében több mint százan. Az osztályfőnök vezetésével különböző időpontokban érkező diákokat dr. Sándor Géza, a törvényszék elnökhelyettese köszöntötte, majd az egyes osztályokat Kissné dr. Szabó Judit, a Szolnoki Járásbíróság elnöke, dr. Víghné dr. Tigyi Anikó törvényszéki tanácselnök és dr. Soós Róbertné törvényszéki bírónő felváltva vezette, irányította az egyes programokra, amelyek alapvetően két részből álltak.
 
A törvényszék dísztermében került sor a törvényszék történetének, közte mindenkori elhelyezésének rövid ismertetésére, amelynek aktuális sajátossága volt, hogy a törvényszék egy ideig a gimnázium jelenlegi épületében is működött. Az előadást régi könyvek, fényképek illusztrálták, a középiskolások pedig az épület bejárása során tekintették meg a fontosabb szervezeti egységeket. 
 
Az előadások kiemelték a bíróságok Alaptörvényben és a sarkalatos törvényekben meghatározott szerepét, a működésével kapcsolatos szabályokat és a fiatalokat különösen érdeklő kérdéseket.
 
A csoportokat irányító bírák és fogalmazók a fiatalok bevonásával játékos perszimulációs gyakorlattal, oldott hangulatban zárták a programnak ezt a részét.
 
A program másik elkülönülő fontos rendezvénye volt dr. Kis István kollégiumvezető és dr. Bana Imre kollégiumvezető-helyettes európai jogi szaktanácsadók által a törvényszék kollégiumi termében tartott tanácskozás, amelynek témája a nyílt nap rendezvényéhez igazodott. A tanácskozáson a gimnázium diákjai az Európai Bíróság és az Emberi Jogok Európai Bírósága szervezetéről, működéséről kaptak részletesebb, színes tájékoztatást, érintve a bíróságok és a magyar jogrendszer közötti kapcsolatrendszert is.
 
A nyílt nap rendezvényei az első csoport fogadásával  8.35 órakor kezdődtek, az utolsó csoport 14 órakor fejezte be a bíróság látogatását.
 
A csoportokat vezető osztályfőnökök részére a törvényszék elnökhelyettese olyan „ajándékcsomagot” adott át, amelyek között a törvényszék épületének változásait részben montázs formában, részben külön-külön bemutató korabeli fényképek voltak. (Az épület - az átadáskori megfogalmazás szerint „Igazságügyi Palota” - eredetileg egy emeletes volt, később bővítették két emeletesre. A harmadik emeletet pótló tetőtér építése még várat egy kicsit magára.) Tartalmazta a csomag a törvényszék területén működő bíróságok fényképes ismertetőit, tájékoztatást a bíróságok aktuális és kiemelt feladatairól, a nyitott bíróság, a mediáció, a gyermekbarát igazságszolgáltatás, a tanúgondozás kérdéseit, amelyeket a korábbi tájékoztatókon az előadók is érintettek. A csomag tartalmazott egy olyan, az igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó feladatgyűjteményt, amely a távoktatás kérdéseit vette alapul, természetesen a helyes válaszokat külön rögzítve.
 
 
A Tiszafüredi Járásbíróságon a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Három Királyok Óvoda és a Kossuth Lajos Gimnázium Szakképző Iskola, Általános Iskola és Kollégium általános iskolai 8. osztályos és középiskolás több mint kilencven diákot dr. Szalay Katalin elnök asszony köszöntötte.
 
Elnök asszony a megnyitó beszédében a bíróság(ok) működéséről és az igazságszolgáltatás rendszeréről adott tájékoztatást dr. Szakács Hajnalka bírónő a civilisztikai területet vázolta fel előadásában, a közreműködőként meghívott ügyvédek pedig a saját  szerepüket kiemelve adtak ismertetőt a fiataloknak a peres eljárásokról.
 
Ezt követően mindannyian részt vettek a diákokkal közösen tartott perszimulációs gyakorlaton, „tárgyaláson”,  bemutatva a bíró, az ügyvédek, a felek és más közreműködők feladatát, szerepét