Nyitott bíróság egy tanéven át - a Budapest Környéki Törvényszéken

A Budapest Környéki Törvényszéken az elmúlt év során megszokottá vált, hogy reggelenként 30-36 iskolatáskát, hátizsákot kell átvilágítani, egy osztálynyi gyerek jut át élete első beléptetési procedúráján, nem a légi forgalom utasaként, hanem bíróság látogatójaként.

A budapesti Vörösmarty Mihály Gimnázium több osztálya, osztályfőnöke szánt időt ebben a tanévben arra, hogy különböző ügyekben tárgyalásra jöjjön. Már az első tapasztalat, döbbenet meggyőzte a pedagógusokat és az igazgatót arról, hogy a bíróságon tanulhatókat nem tudják pótolni iskolapadban, tanítási keretek között. (Nem elhanyagolható az sem, hogy mintha kevesebb fegyelmezési probléma is lenne a kamaszokkal egy tárgyalóteremben, mint az iskolában.)

A törvényszék több bírójánál is jártak tárgyaláson, különböző büntetőügyekben ismerve meg a bíró feladatait, munkáját, figyelve a kötelező formalitásokat, „szertartásokat”.

Megismerték a tárgyalótermi viselkedés szabályait is. Már nem idegenkednek a törvényszékre való belépéstől, tiszteletteljes, mégis közvetlen kapcsolatot alakíthattak ki a bírókkal. A megdöbbentő ügyekbe betekintve számtalan kérdést tehettek fel minden esetben, hol tárgyalás előtt, hol a szünetében, hol azt követően kapva eligazítást a bennük felmerültekkel kapcsolatban.

Az elmúlt héten a Budakörnyéki Járásbíróságon egy fiatalkorú tárgyalásán vettek részt, melyet „graffitis” garázdaság vétségében folytatott le a bíróság.

Pénteken pedig az egész évfolyam, több mint 100 diák és a pedagógus hallgatóságként fogadta az előadó bírót, aki összefoglalta azokat - a bírósági szervezetrendszerről szükséges - tudnivalókat, melyekre konkrét tárgyalás izgalmai kapcsán nehezebb időt szánni.

Az iskolák érdeklődése és igénye a Nyitott bíróság programjaira továbbra is élénk, azonban az a tanítási rend kötöttségével, szabályaival az év második felében egyre nehezebben egyeztethető össze. Tavasztól az iskolákat már a közelgő ballagás szervezése, a fenyegető érettségi, az év végi hajrá és a kötelező óraszámokkal való bűvészkedés foglalja le.
 

Budapest,2 014. március 25.